5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

8/2008

Odpovídáme na vaše dotazy

Helena Müllerová, 1.10.2008

Kvalifikace pro práci učitelky MŠ - Studuji druhým rokem VŠ obor Sociální práce a velmi ráda bych pracovala jako učitelka v mateřské škole. Je moje vzdělání pro tuto práci dostačující, nebo si musím ještě doplnit nějaký kurz či si najít další školu?

Celý článek

Plné třídy, přetížené děti

Petra Křížková, 1.10.2008

Rámcový vzdělávací program je v současnosti pojmem skloňovaným ve všech pádech. Najdete řadu seminářů, které jej učitelům přibližují, je tématem mnoha diskusí. Co přesně od nás, učitelek mateřských škol, tento program očekává?

Celý článek

Egyptské školky bojují s chudobou

Jana Vinterová, 1.10.2008

V systému egyptského školství najdeme i školku. Z ní děti odcházejí - tak jako u nás - do školy. Núbijská školka, kterou jsem navštívila, je zřizována a podporována The association for Social Development.

Celý článek

Říjen, měsíc ovocné vůně

Jitka Horová, 1.10.2008

Kouzelný podzim probarvil šustivé listí pod modrým nebem… Nechme se opět inspirovat jeho hojností.

Celý článek

Holky se neperou a kluci nepláčou. Nebo je to jinak?

Daniela Kramulová, 1.10.2008

Od tradičního rozdělení rolí na otce živitele a matku pečovatelku se po staletí odvíjela výchova už v raném dětství, včetně výběru hraček a zaměření her. Postavení žen a mužů v dnešní společnosti i rodině takhle zjednodušenému stereotypu už dávno neodpovídá.

Celý článek

Pracovní kolektiv je živý organismus

Marie Těthalová, 1.10.2008

Zaměstnání je pro některé lidi zdrojem stresu. Možná je víc než neodpovídající fi nanční ohodnocení nebo špatné pracovní podmínky trápí mezilidské vztahy. Malé či velké „pracovní války“ vyčerpávají všechny zúčastněné. S Olgou Kunertovou jsme si povídali o tom, proč k takovým situacím dochází a jak jim předcházet a řešit je.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.8/2008

Marie Těthalová, 1.10.2008

Říjnové číslo časopisu Informatorium 3-8 nabízí rozhovor s lékařkou a psycholožkou Olgou Kunertovou; povídali jsme si o vztazích mezi kolegy a o tom, jak to zařídit, aby na pracovišti vládla pohoda. Článek Plné třídy, přetížené děti se zabývá tím, co trápí většinu učitelek mateřských škol – tlak na co nejnaplněnější třídy nesvědčí individuální práci s dětmi. Myslíte si, že se holky neperou a kluci nepláčou? Mýty o dívčích a chlapeckých rolích se zabývá další příspěvek tohoto vydání. V čísle najdete i pohled za hranice, inspiraci pro tvořivou práci a právní poradnu.

Celý článek

718.jpg

Říjen, měsíc ovocné vůně

Jitka Horová, 1.10.2008

Kouzelný podzim probarvil šustivé listí pod modrým nebem… Nechme se opět inspirovat jeho hojností.

Celý článek

A já tu marně hledám skrýš…

Mgr. Marie Těthalová, 1.10.2008

Celý článek

Integrace angličtiny a výtvarné výchovy

1.10.2008

Projekt učitelům nabízí účinnou metodu výuky angličtiny. Metoda je založena na propojení angličtiny a výtvarné výchovy. Důraz dáváme na přirozenou tvořivost a vytváření situací, ve kterých děti pociťují cizí jazyk jako přirozený nástroj. Kombinace s výtvarnou výchovou je pro děti i učitele atraktivní, otvírá nové možnosti práce a vytváří přirozené prostředí pro osvojování cílového jazyka. Lektor: Mgr. Helena Kafková; termín: 31. 10., 7. 11. a 21. 11., vždy 13.30-16.00 hodin, celkem 9 vyučovacích hodin, místo: PedF UK, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Hloubětínská 26, Praha 9, 2. patro, učebna č. 213, Cílová skupina: učitelé MŠ a učitelé 1.-3. ročníku ZŠ, cena: 1 250 Kč. Účastníci dostanou rozsáhlý metodický materiál a namluvené CD. Informace a přihlášky na adrese Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9, eva.kalousova@pedf.cuni.cz. Program získal osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy.

Celý článek

Vzdělávací semináře pro pedagogy a vychovatele

1.10.2008

Nakladatelství Portál, Klapkova 2, Praha 8

Celý článek

Manželská a rodinná trápení

Marie Těthalová, 1.10.2008

Jenom pohádky končí slovy „…a byli šťastni až na věky“.

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

Mgr. Helena Müllerová, 1.10.2008

Kvalifikace pro práci učitelky MŠ

Celý článek

Po stopách dinosaura

Irena Pospěchová, Svatava Jurczygová, 1.10.2008

Téma pravěku, které jsme se rozhodli zpracovat pomocí projektu, děti opravdu zaujalo. Díky atraktivnímu námětu se podařilo zapojit do spolupráce i rodiče a prohloubit tak pozitivní vztahy mezi školou a rodinou.

Celý článek

O zvědavém pošťákovi

Alena Kutílková, 1.10.2008

Pošťák Pepík roznášel dopisy, pohledy i úřední obsílky teprve krátce. Své nové povolání vykonával ve vesnici, která byla obklopená ze dvou stran lesy. Občas musel také do hájovny vzdálené kus cesty od vesnice. Pepík tam chodil rád.

Celý článek

Květináče s mozaikou

Markéta Lukáčová, 1.10.2008

Listí za okny pozvolna opadává, větvičky zůstávají holé a babí léto střídá sychravé počasí. Je nejvyšší čas nachystat se na zimu a okrášlit si trochu parapety oken školky například veselými květníky.

Celý článek

Napište nám

1.10.2008

Děkujeme všem, kteří přispívají do časopisu Informatorium 3-8, a chceme k jeho utváření pozvat i další zájemce. Uvítáme příspěvky, které ostatní čtenáře informují o zajímavých a neobvyklých aktivitách, představují nové nápady a způsoby práce, reagují na dění ve školství, inspirují tvořivou práci pedagogů. Jak by měl příspěvek vypadat? Dáváme přednost příspěvkům v elektronické podobě; přepisování strojopisů nebo rukopisů je zdlouhavé. Můžete je zaslat e-mailem, případně na disketě nebo CD. Pokud chcete svůj příspěvek doplnit fotografiemi, zatelefonujte nám nebo nám napište, vysvětlíme vám, jakou mají mít velikost a jak nám je máte zaslat. Každý příspěvek vždy doplňte kontaktními údaji (celé jméno, adresa, telefon, e-mail). Stojíme pouze o původní příspěvky, takže nám prosím neposílejte články, které jste publikovali jinde (týká se i článků zveřejněných na webových stránkách, vyjma webové prezentace vaší školy). Očekáváme, že příspěvek, který nám zašlete a my jej po posouzení zveřejníme, nebudete dále nikde publikovat (platí i pro publikování na webových stránkách, vyjma webové prezentace vaší školy), a to ani ve zkrácené podobě. Těšíme se na vaše náměty a zkušenosti z praxe. Zasílejte je na adresu: Redakce časopisu Informatorium 3-8, nakladatelství Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8 nebo na e-mailovou adresu informatorium@portal.cz.

Celý článek

Egyptské školky bojují s chudobou

Mgr. Jana Vinterová, 1.10.2008

V systému egyptského školství najdeme i školku. Z ní děti odcházejí - tak jako u nás - do školy. Núbijská školka, kterou jsem navštívila, je zřizována a podporována The association for Social Development.

Celý článek

1 2 
6666