5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

4/2009

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní

9.4.2009

Naučit se správně psát, vést nepřerušovanou, hladkou linku a dokázat svázat jedno písmenko s druhým není tak lehké, jak by se mohlo zdát.

Celý článek

Řemesla ve hře, písni a tanci

Mgr. Marie Těthalová, 9.4.2009

Říká se, že řemeslo má zlaté dno.

Celý článek

Polštářky z batikovaného hedvábí

Markéta Lukáčová, 9.4.2009

Blíží se období, kdy nejedna třída vyrazí na školu či školku v přírodě. Ti menší budou možná poprvé sami několik dní bez rodičů. Rychlé aklimatizaci může pomoci plyšák, se kterým spí doma v postýlce, nebo například nový, vlastnoručně vyrobený polštářek.

Celý článek

Každý konej dnes svoji povinnost

Mgr. Marie Těthalová, 9.4.2009

Být tak samostatný, že se dokážu spolehnout sám na sebe, mít kolem sebe kamarády, s nimiž si užiju neopakovatelné zážitky, a vědět, co dělám, a taky proč. To všechno můžeme získat ve skautu, jehož základy v Čechách postavil Antonín Benjamin Svojsík.

Celý článek

Hraju si a nezlobím

Mgr. Marie Těthalová, 9.4.2009

Základními lidskými činnostmi je učení, práce a také hra. Hrají si kojenci, dospělí lidé, předškoláci i adolescenti. Přesto se hře občas přikládá mnohem menší význam, než ve skutečnosti má.

Celý článek

Informatorium 3-8 č.4/2009

Marie Těthalová, 9.4.2009

Dubnové Informatorium čtenářům nabídne rozhovor s psychologem Pavlem Říčanem – tématem rozhovoru je šikana. Společně se zamyslíme také nad tím, jaké místo má v životě dětí hra a jak se postarat o to, aby žádné z dětí nebylo ve školce odstrkánkem. Výlet do historie nás tentokrát zavede k počátkům skautingu. Společně se podíváme i do Kanady; kanadské školství zaujme i tím, jak poskytuje zázemí a podporu všem pedagogům. Naučíte se s námi ušít a nabarvit hedvábné polštářky a v čísle najdete také tradiční právní poradnu.

Celý článek

761.jpg

Naučme děti, aby se dokázaly zastat slabšího, pomoci kamarádovi v nouzi

Marie Těthalová, 9.4.2009

Násilí a tělesné střety jsou pro většinu z nás něčím, co je absolutně špatné. Psycholog Pavel Říčan, se kterým jsme si povídali o šikaně a agresivitě, ale vysvětluje, že násilí je třeba kultivovat a že fyzická síla a někdy i rvačka do života prostě patří, samozřejmě s rozumnou mírou.

Celý článek

Finanční situace školy versus platy učitelů

Mgr. Helena Müllerová, 9.4.2009

Odpovídáme na vaše dotazy:
Může být nedostatek financí, se kterým se škola potýká, důvodem, že je zaměstnanec zařazen do nižší platové třídy, než má nárok?

Celý článek

Hraju si a nezlobím

Mgr. Marie Těthalová, 9.4.2009

Základními lidskými činnostmi je učení, práce a také hra. Hrají si kojenci, dospělí lidé, předškoláci i adolescenti. Přesto se hře občas přikládá mnohem menší význam, než ve skutečnosti má.

Celý článek

Rodinná politika očima profesních učitelských organizací

9.4.2009

Na přelomu roku 2008 a 2009 se opakovaně scházela užší pracovní skupina zástupců profesních organizací, působících v předškolní výchově. Snažili jsme se zaujmout stanovisko k tzv. prorodinnému balíčku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Celý článek

Pusťme si rodiče k tělu, vyplatí se to

Martina Ulrichová, 9.4.2009

Spolupráce s rodiči bývá v některých mateřských školách zásadním problémem. Některé mé kolegyně z oboru si stěžují, že se jim příliš nedaří zapojovat rodiče do dění školky či třídy.

Celý článek

Řemesla ve hře, písni a tanci

Mgr. Marie Těthalová, 9.4.2009

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

Mgr. Helena Müllerová, 9.4.2009

Finanční situace školy versus platy učitelů

Celý článek

Klub zvídálků a první pokusy

Ing. Radka Juhászová, 9.4.2009

Náš každodenní život ovlivňuje mnoho faktorů. Žijeme v moderním světě, kde nám technika pomáhá zvládat náš život, ať už v práci, v domácnosti, nebo ve volných chvílích. Všechny přístroje už ani nevnímáme a bereme je jako pevnou součást našich životů. A takto náš svět vidí také malé děti. V dětských očích svět prostě funguje tak, jak jej vidí, vědí, že auto jezdí na benzin, televize hraje, jakmile se zapne ovladačem, maminka upeče bábovku, když ji dá do trouby. Už ale nevědí, proč se tak děje, jaké přírodní jevy, fyzikální a chemické zákony stojí za tím, že se něco stane. Už nevědí, díky čemu bábovka vykyne, proč se domluvíme telefonem, odkud se vzal benzin ve stojanech na benzince nebo proč díky brýlím vidíme lépe. A právě zodpovězení takovýchto otázek si dala naše mateřská škola za cíl, když pro děti připravila projekt Klubu zvídálků. Děti v tomto projektu provádějí jednoduché pokusy, kterými demonstrují dané jevy týkající se probíraného tématu. Experimenty jsou velmi jednoduché, ale přitom názorné. Snažíme se vše přizpůsobit vnímání dětí, a proto při pokusech používáme mimo jiné hračky a věci dětem blízké, ale také barvičky, aby činnosti byly co nejpestřejší, a tak jsme zvýšili atraktivitu práce. Při našich setkáních dbáme na samostatnost. Děti pracují buď individuálně, nebo v malých skupinkách maximálně tří dětí. Děti si také vyrábějí výrobky, které mohou s danou problematikou souviset a prohlubovat tak vědomosti nabyté při provádění pokusů. Vyrobily si např. různé hudební nástroje, hračky nebo periskop, samy si namíchaly šuměnku nebo si vypěstovaly krystaly. Při vytváření výrobků se snažíme děti seznámit s dalšími materiály, se kterými se ještě nemusely setkat. Tak děti pracovaly se sádrou nebo si vyrobily model sopky ze škrobu. Naše „zkoumání“ bereme nejen jako hru, ale také jako osvětu. Děti byly seznámeny s nebezpečími, která na ně mohou v domácnostech, ale nejen tam, číhat. Byly upozorněny na chemikálie, které se v domácnostech mohou vyskytovat, nebo na důsledky zásahu elektrickým proudem. Předškolní děti jsou velmi zvídavé, mají přirozenou potřebu poznávat svět kolem sebe. Věříme, že činnosti, které s dětmi v Klubu zvídálků provádíme, možnost vše si vyzkoušet a osahat, poznatky získané z netradičních ukázek a takto nabyté zkušenosti budou základem pro jejich budoucí koníčky.

Celý článek

1 2 
6666