5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

3/2010

Naše školky jsou nejlepší na světě

Mgr. Marie Těthalová, 10.3.2010

Školy pro svou práci potřebují zpětnou vazbu. Jednou z možností jsou i návštěvy školních inspektorů. O tom, jak probíhá inspekce na školách, ale i o tom, čeho si cení na práci našich mateřských škol, mluví Irena Borkovcová a Alice Bláhová.

Celý článek

Naše školky jsou nejlepší na světě

Projektové vzdělávání v mateřské škole

Bc. Ivana Chalupníková, 10.3.2010

Projekt představuje nabídku učiva, která se soustředí kolem určitého tématu nebo ústředního motivu. Využíváme přitom různorodé činnosti (vyprávění, námětovou hru, vycházku, kreslení, malování, zpívání, dramatizaci, pokus, bádání, exkurzi…), které téma propojují a dodávají mu tak na rozmanitosti a pestrosti.

Celý článek

Projektové vzdělávání v mateřské škole

A stejně jsi adoptovanej!

PhDr. Daniela Kramulová, 10.3.2010

S dítětem, které vyrůstá v náhradní rodině, přichází do mateřské školy spousta nejrůznějších podnětů, jež může učitelka využít při práci s dětmi, ale i netušených situacích, na které je třeba okamžitě reagovat. Zejména pokud je adopce přísně střeženým tajemstvím rodiny, mohou na učitelku čekat horké chvilky…

Celý článek

Angličtina a němčina pro předškoláky

Dětská mozková obrna je nemoc na celý život

Mgr. Marie Těthalová, 10.3.2010

Dítě s DMO se narodilo se zdravými klouby a svaly, ale jeho mozek nedokáže správně řídit pohyb těla. Porucha není dědičná, má několik různých forem a je možné ji zmírnit pravidelnou a vytrvalou rehabilitací.

Celý článek

Dětská mozková obrna je nemoc na celý život

Výskyt vší ve škole

10.3.2010

V naší mateřské škole se potýkáme s tím, že jedno dítě bývá opakovaně zavšivené. Rodiče ostatních dětí po nás chtějí, abychom „s tím něco udělali“. Máme nějakou možnost, jak zasáhnout? Smíme například dětem prohlížet vlasovou pokožku a dítě do školky nepřijmout?

Celý článek

Výskyt vší ve škole

Angličtina a němčina pro předškoláky

10.3.2010

Malé děti mají rády tradiční svátky, mezi něž patří i Velikonoce, které se ale v anglicky a německy mluvících zemích slaví trochu jinak než u nás. Proto se tentokrát seznámíme nejen s novou slovní zásobou, ale i se zvyky, které se k Velikonocům vážou v Anglii a v Německu.

Celý článek

Angličtina a němčina pro předškoláky

Informatorium 3-8 č.3/2010

Marie Těthalová, 10.3.2010

Víte, že české mateřské školy jsou nejlepší na světě? Myslí si to i školní inspektorky. Vzdělávání pomocí zajímavých projektů děti opravdu zaujme, stejně jako hravé nápady na výuku anglického a německého jazyka. Dětská mozková obrna je nemoc na celý život, nedá se úplně vyléčit, ale její projevy lze výrazně zmírnit. S potížemi se setkávají i děti, které žijí v adoptivní rodině. Pokud vás trápí otázka z oblasti školské legislativy, zalistujte naší právní poradnou. Pěkné čtení!

Celý článek

Informatorium 3-8 č.3/2010

Jeden jako druhý. Nebo ne?

Mgr. Marie Těthalová, 10.3.2010

Celý článek

Zvířátka

Mgr. Marie Těthalová, 10.3.2010

Celý článek

Kouzlení s hedvábím

Jana Pokorná, 10.3.2010

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

MŠMT ČR, 10.3.2010

Výskyt vší ve škole

Celý článek

Včelička a medové tajemství

Irena Pospěchová, Svatava Jurczygová, 10.3.2010

Co patří k jaru? Jak žijí včely a čím jsou užitečné? Umíme poznat i jiný létající a lezoucí hmyz? Otázky, na které jsme společně s dětmi hledali odpověď, nás provázely v měsíčním projektu „Včelička a medové tajemství“.

Celý článek

Uklidíme rybník, les

Marie Čistecká, 10.3.2010

Pracuji v trojtřídní mateřské škole pro děti s vadami sluchu a řeči. Jeden z našich projektových dnů jsme zaměřili na ochranu přírody. Naše známá loutka „Kapička“ připomněla dětem koloběh vody, svou cestu z hor tenkým potůčkem, řekou až do rybníka, který byl ale velmi znečištěný, plný odpadků. Žabka poprosila děti, aby jí pomohly odstranit vše, co do rybníka nepatří. Děti se daly do práce a vylovily hromadu věcí. Když daly vše do pořádku, přiběhl zajíček s prosbou, zda by mu naše šikovné děti nepomohly uklidit také les. Na určené místo opět přibyla spousta nepořádku a les byl najednou pěkný a čistý. Všechny odpadky děti ještě roztřídily do barevně označených pytlů – improvizovaných popelnic. Děti se naučily rozlišovat, co je z papíru, co z plastu, kam dáváme sklo a kam kov. Krtek děti poučil o nebezpečném odpadu, ukázal, co děti samy v přírodě sbírat nesmí – třeba injekční stříkačky, baterie, chemikálie, léky, střepy… Abychom se po pilné práci protáhli, čekalo na nás cvičení – děti prolézaly s myškou tunel, se zajíčkem přeskakovaly tyče, chodily po kamenech jako žabky a podlézaly s krtkem nízké překážky. Od rybníka zavolal na děti čáp, že se tam vrátil život – ukázal dětem obrázky zvířat, která žijí ve vodě nebo blízko ní. Také zajíček pozval děti na procházku do čistého lesa a vyzkoušel je, zda znají zvířata, která v něm žijí. Ukázal jim hnízdo s vajíčky, ze kterých se brzy vylíhnou malí ptáčci. Náš den jsme zakončili krátkou výtvarnou dílnou. Děti namalovaly barvami rybník a les, kam potom vlepily plno veselých rybek a zajíčků.

Celý článek

Můj kamarád kniha

Jana Čudová, 10.3.2010

Téma knih se v naší MŠ objevuje každý rok v březnu. A proč v březnu? To je jednoduché – březen je měsíc knihy. Teď to ale vypadá, že jen v měsíci březnu se zajímáme o knihy. Není to pravda. Knihám se věnujeme celý rok. A jak? Čteme pohádky, povídky a říkadla před spaním, při ranních a odpoledních činnostech si prohlížíme knihy z naší třídní knihovničky, při řízených činnostech používáme knihy jako názorné ukázky k tématu (encyklopedie, knihy o přírodě a zvířatech…). Během celého roku navštěvujeme s předškolními dětmi místní městskou knihovnu. Zde má pro nás knihovnice vždy připraven zajímavý program (povídáme si spolu, vyrábíme a hrajeme si). Názvy programů souvisejí například s ročním obdobím a se svátky a navazují na školní vzdělávací program. Všemi těmito akcemi se snažíme v dětech rozvíjet kladný vztah ke knihám a čtení, učíme je, jak zacházet s knihou, jak kniha vzniká. Ostatně jak řekl John Ruskin, „knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“. A jak vlastně slavíme měsíc knihy u nás? Jeden týden v březnu má celá MŠ (máme zde 5 oddělení) společné téma „Můj kamarád kniha“. Každé dítě si přinese svoji nejoblíbenější knihu, kterou má doma. Nejvíce převažují knihy pohádkové, ale není nouze ani o jiné, jako jsou třeba knihy básniček a říkadel, knihy o zvířátkách ale také různé encyklopedie. Z každé knihy si při poledním odpočinku přečteme krátký text. Ke konci týdne si ze všech přinesených knih udělá každé oddělení svoji výstavu, kterou navštěvují ostatní oddělení. V tomto týdnu a také po celý rok mají rodiče možnost vypůjčit si v naší MŠ odbornou literaturu, která je zajímá a v níž rodiče najdou rady. Týden se zakončuje divadelním představením. Každé oddělení si nacvičí pohádku, kterou pak zahraje ostatním. Do těchto představení se snažíme zapojit všechny děti.

Celý článek

Kočka a myš

Eva Kröschlová, 10.3.2010

Motiv taneční honičky můžeme nalézt ve folkloru celé Evropy. Pro malé děti jsme vybrali kruhovou variantu z Lašska, která se tančí stejným krokem jako taneček Pásla ovečky.

Celý článek

Nepořádný skřítek

Alena Kutílková, 10.3.2010

Rodinka skřítků bydlela v malinkém domečku s maličkými okénky, kterými každý večer nahlížel měsíc a kroutil nevěřícně hlavou. Zase vidí maminku, jak se ohýbá pro poházené hračky a rovná je do polic.

Celý článek

Angličtina a němčina pro předškoláky

10.3.2010

Malé děti mají rády tradiční svátky, mezi něž patří i Velikonoce, které se ale v anglicky a německy mluvících zemích slaví trochu jinak než u nás. Proto se tentokrát seznámíme nejen s novou slovní zásobou, ale i se zvyky, které se k Velikonocům vážou v Anglii a v Německu.

Celý článek

Velikonoční zajíčci

Alena Isabella Grimmichová, 10.3.2010

Na Velikonoce se nepochybně nejvíce těší děti. Abychom jim čekání na zajíčka zpříjemnili, vytvořili jsme přáníčka jim šitá na míru. Roztomilý zajíček s přáním bohaté nadílky se může v poštovní schránce objevit jako předzvěst očekávaných svátků.

Celý článek

Rozkvetlé jaro

10.3.2010

„Přijde jaro, přijde, zase bude máj, usmívá se slunce, usmívá se háj.“ Březen je tady a brzy vyneseme zimu oknem ven a jaro bude tady. Abychom přivábili jarní sluníčko, vykouzlíme pěknou jarní výzdobu – květinové ruličky.

Celý článek

1 2 
6666