5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Jaký je smysl předškolního vzdělávání? Celkový rozvoj dítěte

Jaký je smysl předškolního vzdělávání? Celkový rozvoj dítěte

Autor: Marie Těthalová | Datum: 4.1.2012 | Vydání: 1/2012

Když se zeptám lidí „školstvím nedotčených“, jaký je podle nich smysl toho, že dítě chodí do mateřské školy, dozvím se ledacos. Od toho, že si dítě ve školce zvyká na kolektiv, že si má s kým hrát a získá kamarády, po důvod, že školka ho má připravit především na školu.

Jaký je smysl předškolního vzdělávání? Celkový rozvoj dítěte

Smutné je, že ten poslední jmenovaný důvod, tedy příprava na školu, je tím nejdůležitějším a primárním často i v očích některých pedagogů základních škol. Když jsem se nedávno na jedné akci pro pedagogy setkala s několika učitelkami prvního stupně, vyslechla jsem jejich stesky na mateřské školy z okolí jejich základky. „Děti, které chodí ze školky, co je nahoře na sídlišti, jsou připravené perfektně. Umějí počítat, poznají písmenka, jsou vycepované. Ale ty z dolní školky jsou ‚nedotčené‘. Prostě ta práce zase zůstane na nás.“ Co o smyslu a cílech předškolního vzdělávání říká školský zákon? „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“ Není to tedy „jen“ příprava na školu a není to ani „produkce“ dětí, které splňují standardy předškolního vzdělávání.

Dobře utajené standardy

V době, kdy jsem připravovala lednové vydání časopisu Informatorium 3-8, se uskutečnil první a zatím jediný seminář, který MŠMT ČR k seznámení s materiálem pořádalo. V té době se ze standardů předškolního vzdělávání stal materiál s názvem Očekávané výstupy RVP PV – konkretizované. Na semináři se o materiálu ale stále mluvilo jako o standardech předškolního vzdělávání. „Na základě programového prohlášení vlády ČR se začaly tvořit standardy pro základní vzdělávání. A z podnětu pana ministra začaly vznikat i standardy pro předškolní vzdělávání. Protože se objevovaly určité šumy o tom, že tento materiál není potřeba, chtěla bych vysvětlit, proč byl vytvořen,“ uvedla na semináři Mgr. Miroslava Hájková z MŠMT ČR. „Přicházejí nám sem stížnosti, že ne všechny mateřské školy připravují děti na vzdělávání v základní škole tak, jak by měly. Některé mateřské školy se věnují více vzdělávání, ale další se věnují více výchově. Aby se sjednotily očekávané výstupy RVP PV, přistoupilo se k tomu, že vzniknou standardy PV. Děti nebývají dostatečně připravené například v oblasti sebeobsluhy, spousta dětí má řečové vady, nemají dobře rozvinutou paměť. Často slýchám, že jsou sociálně nezralé. Je potřeba, aby se to sjednotilo a aby děti byly připraveny dobře. MŠMT ČR dokonce chystá také nový přístup, který by snížit počet odkladů školní docházky,“ sdělila Mgr. Hájková. A dodala, že standardy předškolního vzdělávání nebudou sloužit k testování. „Předškolní vzdělávání není povinné, proto není možné standardy předškolního vzdělávání testovat. I v této věci vznikaly různé šumy.“ Dlužno podotknout, že zmiňované šumy nevznikly samy od sebe, naopak. Zprávy o testování předškoláků, které proběhly na jaře loňského roku médii, byly založeny na informacích z „vyšších míst“, která následně svá tvrzení odvolala.

Podle tvůrců standardů předškolního vzdělávání, resp. Očekávaných výstupů RVP PV – konkretizovaných, je smyslem materiálu metodická pomoc na cestě k naplňování vzdělávacích cílů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s tím, že text obsahuje očekávané výstupy z RVP PV rozvedené do konkrétnější podoby. V materiálu se také uvádí, že konkretizované výstupy jsou formulovány v optimální úrovni, měly by tedy být pro většinu dětí na konci předškolního období dosažitelné. „Konkretizace probíhá, stejně jako v původním návrhu standardů předškolního vzdělávání, v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí. Kromě metodické pomoci učitelům není specifikováno, jakým způsobem bude s materiálem dále nakládáno,“ komentuje materiál PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. „Při analýze jednotlivých konkrétně rozpracovaných výstupů je nutné upozornit na další rizika, která s sebou některé formulace přinášejí. Vyjádření odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) nemůže učitelce pomoci s tím jak organizovat vzdělávání a jaké činnosti připravovat, jak je uvedeno v úvodu materiálu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2012 nebo v On-line archivu.

Dokumenty ke stažení


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 1, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666