5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Koktavé dítě v mateřské škole

Koktavé dítě v mateřské škole

Autor: Marie Těthalová | Datum: 10.11.2010 | Vydání: 9/2010

Koktá, zadrhává, nemluví plynule, občas se „zasekne“… To všechno můžeme říci o lidech, kteří trpí koktavostí neboli poruchou zvanou balbuties. Vážné narušení komunikačních schopností neovlivňuje jen dorozumění s ostatními, ale například i to, jak se koktavé dítě zapojí mezi vrstevníky.

Koktavé dítě v mateřské škole

Koktavost má mimořádný dopad na osobnost člověka a na jeho zapojení do společnosti i na jeho adaptaci na školní nebo pracovní prostředí. I když každý přinejmenším tuší, co to znamená, když někdo koktá, stojí za to připomenout charakteristiku koktavosti – jedná se o časté opakování nebo prodlužování zvuků či slabik a slov anebo časté váhání a přestávky narušující rytmický tok řeči. Klinická logopedka PaedDr. Dana Kutálková říká, že „skrytá koktavost“ projevující se jen váháním na počátku řeči, je závažná záležitost. „Dítě nemluví, neodpovídá, protože nemůže, pak tlak povolí a dítě dál mluví plynule. Zejména ve škole bývá hodnoceno, jako že ‚neumí‘. K závažným příznakům patří různé grimasy a pohyby, které provázejí začátek promluvy (souhyby a součiny),“ doplňuje definici koktavosti odbornice. Její kolegyně z oboru, klinická logopedka Mgr. Markéta Hrubínová nabízí další pohled na to, co to je koktavost. „Koktavost je široký pojem a její projev nemusí vždy vypadat jako ona známá postava z Prodané nevěsty. Lze se setkat s krátkým opakováním slabik na začátku slova, může to ale být jen opakování prostých hlásek. Součiny, které koktavost mohou provázet, jsou někdy skryté tak, že je ani okolí nezpozoruje a nezařadí. Může jít o mrkání, popotahování nosem, olizování rtů či hraní si s jazykem a mluvidly. Odborník také dokáže odhalit prefonační napětí, kdy jsou napjaté například svaly na krku,“ vysvětluje Mgr. Hrubínová. Zajímalo mě, jestli se koktavost může pojit s jinou vadou řeči, a obě logopedky se shodly na tom, že se setkávají s koktavostí, která vzniká sekundárně a předchází jí tumulus neboli breptavost. Souběžný výskyt koktavosti a jiné vady řeči je ale podle obou odbornic třeba posuzovat individuálně.

A co koktavost vyvolává? Vedou k ní nějaké vrozené dispozice. Podle Dany Kutálkové může ke vzniku balbuties přispět úzkostná povaha, labilita a častější výskyt koktavosti v rodině. „Rovnice dispozice + trauma = koktavost tento vztah vyjadřuje přesně – velká dispozice a malé trauma (třeba větší leknutí) může vyvolat poruchu, při malé dispozici je třeba výrazné trauma (nehoda na silnici, úmrtí v rodině). To ale nutně neznamená, že vznikne vždy – rozhoduje i dlouhá řada dalších okolností.“ Koktavostí jsou také podle statistik více ohroženi chlapci (koktavost se u nich vyskytuje dvakrát častěji než u dívek) a Dana Kutálková uvádí, že koktavostí trpí přibližně dva lidé ze sta. „V předškolním věku ale toto číslo může být mnohem větší, většina případů se upraví díky dobré péči a správnému zacházení,“ dodává PaedDr. Dana Kutálková.

Léčba není jednoduchá

Při terapii koktavosti se logoped snaží navodit spontánní plynulost řeči, kterou neprovází nadměrná námaha a psychická tenze, tedy běžnou přirozenou řeč. Ve složitějších situacích může být cílem je i kontrolovaná plynulost – tato meta vyžaduje vědomé úsilí balbutika, kterému nezbývá nic jiného než neustále „si myslet“ na to, jak mluví. Někdy je třeba naučit se koktavost akceptovat – v případě koktavosti, která už je zafixovaná, jde o to zbavit balbutika nervozity z mluveného projevu. Při terapii je prostě třeba myslet nejen na řeč jako takovou, ale musíme mít na mysli i obavy, které balbutik ze svého mluvního projevu má.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666