5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 11.5.2011 | Vydání: 5/2011

Autorské právo ve škole, Promítání filmu při vyučování, Filmy "z domova" a autorské právo

Autorské právo ve škole

Upravuje nějak autorský zákon využití filmového, hudebního nebo literárního díla ve výuce?

Právní režim užití autorských děl je upraven v zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ustanovení § 20 a 23. Ke každému užití díla, respektive uměleckého výkonu je třeba zásadně získat souhlas jeho autora, popřípadě jiných nositelů práv. Autorský zákon (č. 121/2000 Sb.) zná nicméně řadu zákonných výjimek, tzv. zákonných licencí, které umožňují bezplatné užití díla, aniž by byl souhlas jeho autora zapotřebí. Musí jít o případ stanovený zákonem, takové užití díla nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a nesmí jím být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

Jednou ze zákonných licencí je citace, upravená v ustanovení § 31 autorského zákona. Podle písm. c) tohoto ustanovení do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, název díla a pramen. Podmínkou je tedy existence vlastního samostatného aktu vyučování v tom smyslu, že výuka existenčně obstojí vedle užitého díla, a to bez ohledu na to, je-li výuka sama dílem nebo ne. Jinými slovy, nelze tedy například celé vyučování vyplnit pouze poslechem CD či přehráním záznamu na DVD.

Promítání filmu při vyučování

Pokud chce učitel promítnout žákům film z DVD nebo videokazety, které si zakoupil nebo si pořídil z originální nahrávky kopii pro svou potřebu, je to v pořádku?

Autorský zákon neupravuje v rámci citační licence (viz výše) nutnost užít originální nosič – nahrávku díla.

Filmy „z domova“ a autorské právo

Žáci někdy nosí do školy filmy nebo nahrávky „nejasného“ původu; děje se to především v některých mateřských školách: děti donesou film, který jim rodiče někde stáhli, a třída se na něj společně dívá. Dochází v tomto případě k porušení autorského zákona?

Platí výše uvedené. Pokud se však bude jednat o díla, která si děti přinesou samy, upozorňujeme, že se zde pravděpodobně nepodaří naplnit podmínky zákonné licence citace, když tato vyžaduje užití díla pro ilustrační účel při vyučování. Spíše se dá předpokládat, že vhodné dílo k ilustraci výuky vyhledá sám vyučující.

Pro doplnění uvádíme, že samotné „stáhnutí“ díla z internetu se ustanovením autorského zákona nepříčí, v prostředí internetu však často dochází k nelegálnímu jednání prostřednictvím sdílení autorskoprávně chráněného obsahu bez souhlasu oprávněných nositelů práv. Právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18 autorského zákona) patří jakožto forma užití díla mezi majetková práva autora.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666