5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 7.11.2012 | Vydání: 9/2012

Ochrana osobních údajů dětí, Studijní volno, Přeřazení na detašované pracoviště, Děti hlídá školnice

Ochrana osobních údajů dětí

Nedávno naši MŠ navštívila školní inspekce. Prohlíželi papíry, hospitovali ve třídách, ale zarazilo mě, že chtěli vidět veškerá portfolia všech dětí. Od minulé ředitelky jsme měli zakázáno dětská portfolia ukazovat kvůli ochraně osobních údajů, nynější ředitelce to vůbec nevadí a všechna portfolia inspekci ukázala. Jsou tam osobní údaje dětí – věk, sourozenci, údaje o jejich rodině (co nám poskytli rodiče) a dále různé diagnostické záznamy. Smíme to vůbec inspekci ukazovat?

Postup je správný – Česká školní inspekce má právo při výkonu inspekční činnosti nahlížet do záznamů, které škola vede o žácích (dětech). Zároveň jsou ale všichni inspektoři (případně i takzvané přizvané osoby) přísně vázáni mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajům v nich obsaženým.

Studijní volno

Začala jsem studovat speciální pedagogiku předškolního věku na VŠ. Pracuji na zkrácený úvazek v jednotřídní MŠ (0,65). Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na studijní volno.

Nárok na pracovní volno vzniká pouze v případě, pokud je studium v souladu s potřebou zaměstnavatele. O tom je třeba mít písemné prohlášení zaměstnavatele, případně kvalifikační dohodu.

Přeřazení na detašované pracoviště

Naši mateřskou školu tvoří několik detašovaných pracovišť. Může mě ředitelka přeřadit na některé detašované pracoviště bez mého souhlasu?

Záleží na místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě. V jeho rámci může zaměstnavatel přidělovat práci.

Děti hlídá školnice

V naší školce hodinu před uzavřením hlídá děti školnice, prý proto, že učitelky nepokryjí provozní dobu. Je tento postup správný?

Dohled nad dětmi může podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. vykonávat i jiný zletilý zaměstnanec školy než pedagogický pracovník. Mělo by se však jednat o opatření naprosto výjimečné, a to zejména v mateřské škole, kde by mohla vzniknout otázka, zda je možné řádně zabezpečit vzdělávání. Významné je i to, že dohled nad dětmi nepatří do náplně práce školnice, a proto na ní tyto práce nelze požadovat (výše uvedené ustanovení pamatuje na případy, kdy např. učitelka musí s dítětem opustit třídu a je třeba, aby děti někdo „pohlídal“). Obecně však platí, že u dětí má být vždy pedagog.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666