5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Protidrogová prevence v mateřské škole

Protidrogová prevence v mateřské škole

Datum: 9.4.2010 | Vydání: 4/2010

Rodiče dětí, které chodí do naší MŠ, se ptají, zda budeme ve školce provádět protidrogovou prevenci. Pokud chceme výchovu proti drogám zařadit do ŠVP, kam ji můžeme začlenit a jakou by měla mít podobu, aby byla užitečná pro děti předškolního věku?

Odpovídáme na vaše dotazy

Prevence drogových závislostí v předškolním věku by měla být založena na širším kontextu podpory zdraví. Děti je třeba vést ke zdravému způsobu života a zdravým životním návykům a tím je chránit před možným nebezpečím. Děti nejprve musí chápat základní pojem zdraví. Od tohoto pojmu se pak odvozuje i chápání nemocí, úrazů, poškození zdraví a stejně tak i jeho podpora a rozvíjení. Děti by měly vědět nejen to, co tělu prospívá, ale také co mu škodí.

Výchova proti návykovým látkám nemusí být koncipována jako ucelený program. V příhodných situacích můžeme hovořit s dětmi jednoduchým způsobem o škodlivosti kouření či alkoholu, o nebezpečí drog, různých jedovatých látek či nevhodných léků a varovat děti před jejich nebezpečím. Lze využít nejrůznější témata zdánlivě se nevztahující k problematice alkoholu, tabáku nebo ostatních drog. Práce s jednotlivými tématy by se mohla opírat o pohádku či příběh, na jehož základě pomocí dalších pomůcek a diskuse se vysvětlí potřebná fakta způsobem a v rozsahu, jakému děti rozumějí. Druhou možností je vytvořit si na toto téma projekt. Protidrogovou prevenci lze v ŠVP zařadit do všech vzdělávacích oblastí, pochopitelně různou měrou.

Co se týče drog, dnes by se všechny předškolní děti měly dozvědět například to, že „drogy jsou jedy, po kterých je chvíli dobře, ale potom špatně, že to mohou být nejen injekce a prášky, ale že se dají i čichat; že kdo si na drogy zvykne, nemůže už přestat, je z toho nemocný a může i umřít…“. Důležité je spolupracovat také s rodiči a působit na ně v tom smyslu, aby především oni sami vedli děti ke zdravému způsobu života a zdravým životním návykům a chránili děti před veškerými nezdravými jevy a vlivy, s nimiž se děti mohou setkat nejen v přirozených situacích, ale také v médiích (patří sem nejen kouření, drogy a alkohol, ale též konflikty, hádky, agresivní chování, násilí, nepřiměřené projevy sexuality, sexuální násilí apod.).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666