5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 10.11.2010 | Vydání: 9/2010

Kroužky v MŠ, Úhrada zájmových kroužků

Kroužky v MŠ

Jaký názor v současnosti MŠMT zastává ohledně kroužků v mateřské škole? Kdy by se měly konat – dopoledne, po obědě, odpoledne? A mají se vůbec zájmové kroužky v MŠ organizovat?

Organizaci vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy, ta také zodpovídá za to, že je vzdělávání poskytováno v souladu s RVP PV. V příloze jsou uvedené různé možnosti, jak kroužky organizovat. Činnost kroužků by neměla narušovat hlavní činnost mateřské školy. Podle našeho názoru je zbytečné, aby některé činnosti byly organizovány formou kroužků (např. výtvarné, hudební, pohybové…), když učitelky mateřských škol jsou na tyto činnosti odborně vzdělané. V minulosti se stávaly případy, kdy paní učitelky zajišťovaly přechod dětí mezi jednotlivými kroužky, a s tím nelze souhlasit.

Úhrada zájmových kroužků

Jak správně zabezpečit po účetní stránce úhradu za kroužky ze strany rodičů, pokud by kroužky vedly učitelky ve svém volnu nebo v době nepřímé výchovné činnosti?

V kompetenci ředitele mateřské školy je v souladu se vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání určení obsahu předškolního vzdělávání. Volba obsahu předškolního vzdělávání by měla být učiněna s ohledem na finanční možnosti právnické soby vykonávající činnost mateřské školy. S náklady na „zájmové kroužky“ proto lze počítat již při stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Mimo institut úplaty za předškolní vzdělávání nelze po zákonných zástupcích jednostranně v rámci poskytování předškolního vzdělávání nárokovat další plnění. Pokud totiž mateřská škola poskytuje jako součást předškolního vzdělávání různé „zájmové“ aktivity, bylo by jednostranné uložení úplaty z titulu poskytování těchto aktivit (ať už by k němu došlo následně nebo jako podmínka jejich poskytování (obcházením ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Jiná situace by byla v případě, že daná zájmová činnost není součástí předškolního vzdělávání v mateřské škole (není součástí školního vzdělávacího programu), a jedná se o samostatné činnosti, ke kterým zákonní zástupci samostatně přihlašují své děti a samostatně (na smluvním základě) dohodnou s právnickou osobou, která vykonává činnost mateřské školy, případnou úplatu za tuto činnost. Taková činnost by však musela být zcela dobrovolná, a nepřihlášení se k ní by nemohlo mít pro dítě žádné negativní důsledky, pokud jde o obsah, organizaci a kvalitu předškolního vzdělávání. Právnická osoba – příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy – by také tuto činnost musela mít samostatně uvedenou ve zřizovací listině jako předmět hlavní činnosti. Za stejných podmínek by danou činnost bylo možné realizovat v rámci doplňkové činnosti právnické osoby (s tím rozdílem, že by tato činnost byla ve zřizovací listině uvedena v předmětu doplňkové činnosti a že by měla vést k dosahování zisku).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666