5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Učitelé v roli žáků

Učitelé v roli žáků

Autor: Marie Těthalová | Datum: 8.6.2011 | Vydání: 6/2011

Měli by učitelé studovat? Potřebují to vůbec? Podle Evy Svobodové, která na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vzdělává budoucí (i současné) předškolní pedagogy, a podle samotných studentů určitě ano. A jistě ne jen kvůli „tomu papíru“.

Učitelé v roli žáků

Nová vyhláška o platech pedagogických pracovníků je mnohým učitelům „trnem v oku“. Když se přeneseme přes její zjevnou nelogičnost, kdy kvalifikované učitelky se střední nebo vyšší odbornou pedagogickou školou „spadly“ na roveň nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům, dostáváme se k otázce, zda (a proč) studovat. Mgr. Eva Svobodová z katedry pedagogiky a psychologie JČU říká: „Proč by měli předškolní pedagogové studovat? To je podobné, jako bychom se ptali, proč by měli studovat lékaři. Chceme, aby naše tělo léčil odborník, protože bude-li to dělat laik, může něco pokazit a my poneseme mnohdy tragické následky. Bude-li naše děti v předškolním období vychovávat člověk, který předškolnímu vzdělávání nerozumí, nezná metody a rizika, může našim dětem způsobit následky na celý život. A tyto následky jsou o to zákeřnější, že obvykle není možné zjistit, co a kdo je jejich původcem. Čím je dítě menší, tím je zranitelnější. Není pravda, že povolání učitele či učitelky v mateřské škole je společensky méně významné než povolání pedagoga na základní, střední nebo vysoké škole. Středoškolský či vysokoškolský pedagog zdaleka neovlivní osobnost vzdělávaného jedince tak jako učitelka v mateřské škole. Ve světě se běžně užívá příměr, že 1 € investované do kvalitní předškolní výchovy vrátí státu 3 € v prevenci osobnostních a sociálních problémů jedinců i sociálně patologických jevů a nákladů s nimi spojených. Kdybych měla použít trochu květnatý příměr: myslím si, že kvalita předškolního vzdělávání má potenciál ovlivnit vztahy ve společnosti a její etiku, morálku i kulturu.“

Evy Svobodové jsem se zeptala také na to, co si myslí o tom, že učitelky se střední nebo vyšší odbornou pedagogickou školou jsou vinou nepovedených platových tabulek od ledna 2011 nekvalifikované pedagogické pracovnice. „Je to hloupost, která bolí. Vím, jak se asi cítí středoškolsky vzdělaná učitelka, která má vést a učit na praxi naši studentku, a přitom ví, že až za pár měsíců nastoupí studentka do práce, bude mít vyšší plat než ona, která ji vzdělávala. Můj tatínek vystudoval učitelský ústav (obdoba vyšší pedagogické školy) a učil na měšťance. V době, kdy přišlo nařízení, že učitelé ZŠ musí mít vysokoškolské vzdělání, dostali lidé nad určitý počet let praxe (myslím, že to bylo 20 let) prominutí a nemuseli si VŠ dodělávat. Pro ty, kteří si ji dostudovat museli, byly na určitou dobu vytvořeny podmínky k tomu, aby to zvládli co nejrychleji. A co absolventi vyšších odborných škol? Roky, které na nich strávili, byly v podstatě anulovány a oni jsou postaveni na úroveň absolventů středních pedagogických škol. Mám obavy, že v našem státě se v současné době řeší vše prvoplánově, bez ohledu na to, co to přinese za důsledky. Proslýchá se, že ministerstvo zvažuje prostupnost učitelské kvalifikace o stupeň dolů, což znamená, že by učitel ze střední školy měl kvalifikaci pro školu základní a učitel ze základní školy by mohl učit ve škole mateřské. Pokud by k tomuto mělo dojít, bude to znamenat popření jakýchkoli specifik předškolního vzdělávání a navzdory tomu, že platy vysokoškolsky vzdělaných učitelek byly navýšeny, devalvaci povolání předškolního pedagoga,“ komentuje Eva Svobodová současné dění na české školské scéně.

Studium mě baví

Zajímalo mě, jak vnímají důležitost vysokoškolského vzdělávání samotní předškolní pedagogové. Zeptala jsem se proto několika studentů, co je motivuje, proč studují a v čem je podle nich vysokoškolské studium přínosem. Lída Jánská pracuje jako učitelka mateřské školy a letos dokončuje vysokou školu. Co je její motivací? „Moje vlastní touha rozšířit si vzdělání, a to především z toho důvodu, že mě práce učitelky mateřské školy velice baví a zajímá. Přála jsem si hledat nové cesty, novou inspiraci a snažit se tak zlepšit své pedagogické působení, aby vzdělávání mělo co možná nejlepší pozitivní výsledky, a tak aby nám všem – dětem i učitelům – bylo spolu dobře,“ říká. Její kolegyně z oboru Adéla Havlová vysvětluje, že nestuduje „z donucení“, ale proto, že sama chce. „Asi prvotní motivace je, že jsem dlouho uvažovala o vysokoškolském studiu, další je, abych byla kvalifikovaná, měla větší rozhled, pevné základy, které nic nezviklá. Také abych měla znalosti a porozuměla oboru, ve kterém pracuji. Nejvíce ovšem rozumět dětem po stránce psychologické – psychickým procesům, emocím a podobně. Tím nemyslím, že bych předtím měla pocit, že jim málo rozumím. Přirovnala bych to k situaci, kdy se mi narodily děti. Věděla jsem, jak mě vychovávali rodiče, vyprávěla a radila mi i manželova maminka, řídila jsem se svou empatií a mateřskou láskou. Stejně jsem ale měla potřebu kupovat a půjčovat si knihy autorů, kteří se zabývají výchovou dětí v rodině, znát jejich názor a tím si tříbit ten svůj. Tak je to i s mým studiem, mám potřebu vědět a znát víc.“ Mgr. Jan Čipera studuje již svou druhou vysokou školu. S dětmi pracuje čtrnáct let, a přesto má pocit, že se stále má čemu učit. „Je to poznání. Když jsem dokončil VŠ, uvědomil jsem si, že se toho musím ještě mnoho naučit.“ Pavla Kocábková, která zatím nepracovala jako učitelka a na vysokou školu nastoupila po maturitě na střední odborné pedagogické škole, říká: „Pro mě je největší motivací už to, že mě samotné studium baví. Navíc vidím, že většinu poznatků ze studia mohu využít přímo v praxi a to je pro mě velmi důležitý motiv.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666