5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Už v mateřské škole lze děti vést ke čtení

Už v mateřské škole lze děti vést ke čtení

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.12.2012 | Vydání: 10/2012

Předpokladem čtenářské gramotnosti je radost ze čtení a vnitřní potřeba číst. V předškolním věku jde především o společné čtení, které by děti mělo těšit, obohacovat jejich fantazii a přinášet jim příjemné zážitky.

Už v mateřské škole lze děti vést ke čtení

Mgr. Kateřina Šafránková, která vede kurzy nazvané Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet, má s rozvíjením čtenářské gramotnosti velké zkušenosti. Co tento pojem znamená? „Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, například vztah ke čtení, doslovné porozumění, vysuzování, metakognice, sdílení a aplikace.“ Laik by si mohl myslet, že čtenářská gramotnost znamená především zvládnutí písmenek a slov. Souvisí čtenářská gramotnost s tím, jak si dítě osvojilo techniku čtení? „Technika čtení – zejména plynulost – je nesmírně důležitá pro čtení s porozuměním. Pokud svoji mozkovou kapacitu vyčerpáváte při luštění jednotlivých písmenek a slov, nezbývá vám kapacita na přemýšlení o celkovém smyslu textu. Nicméně mnozí technicky dokonalí čtenáři nerozumějí ničemu z toho, co čtou. Tedy plynulé čtení je podmínkou porozumění, ale samo o sobě porozumění textu nezaručuje. Je nesmírně důležité začít číst s dětmi co nejdříve smysluplné texty a učit je čtenářské dovednosti. Pokud ještě nemají dobrou techniku, čteme jim my.

Děti v mateřské škole (většinou) ještě neumějí číst. Jaké schopnosti související se čtením u nich můžeme rozvíjet? „Můžeme se zaměřit na rozvíjení čtenářských dovedností,“ vysvětluje Kateřina Šafránková. „Už děti v tomto věku dokážou například předvídat z obrázku a názvu knihy, o čem příběh bude, jestli bude veselý, nebo smutný, či kde se bude příběh odehrávat. Jedná se o dovednost, kterou v budoucnu využijí nesčetněkrát při čtení beletristických i naučných a věcných textů. I dospělý člověk se v knihkupectví dívá na obálku, přečte si, co je napsáno na její vnitřní straně o autorovi i o obsahu. A předvídá, o čem kniha asi bude, jakým stylem bude napsána a o jaký žánr se bude jednat. Podle toho si knihu buď koupí, nebo ne.

Další dovedností, kterou můžeme při předčítání rozvíjet, je vizualizace. Děti mohou doplňovat, co asi hrdina vidí, co slyší, co cítí, když je třeba v lese nebo na tržišti. Děti mohou také zakreslit, co učitel čte, co vidí před očima. Trénují se v tom, aby si všímaly určitých vodítek, která jsou v textu obsažena, aby vizualizovaly vědomě. Také vizualizace nám pomáhá při porozumění textu. Když čteme složitější text, kreslíme si různá schémata. Stejnou věc děláme, když někomu vysvětlujeme například složitější postup nějaké činnosti.

Z dalších dovedností jsou to například shrnování, kladení otázek a propojování textu s vlastní zkušeností. Pokud se děti brzy nedozvědí, že v knihách se zračí náš svět, naše radosti a naše smutky, nebudou mít žádný důvod se ke knihám vracet. V dnešní době existuje mnoho jiné zábavy, která je dostupnější (počítačové hry, televize atd.) a nevyžaduje téměř žádnou námahu. Při čtení vydáváme určitou energii, zatěžujeme krátkodobou paměť, přemýšlíme. Nelze číst a nepřemýšlet. Když dáváme dětem v MŠ dostatek příležitostí k rozvíjení čtenářských dovedností, připravíme je na to, že čtení už pro ně bude jen otázka techniky. Jejich čtení bude zároveň i přemýšlení, tedy porozumění. V našich kurzech učitelům s kolegyní Květou Krüger ukazujeme, jaké metody a postupy mohou při čtení s dětmi využít.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666