5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Adaptace aneb přizpůsobení se novým podmínkám

Adaptace aneb přizpůsobení se novým podmínkám

Autor: Mgr. Erika Faltysová | Datum: 5.9.2017 | Vydání: 7/2017

Proces přizpůsobování každého konkrétního člověka je něčím vskutku jedinečným, osobitým a nevyhnutelným. Od prvního nadechnutí po porodu, prvního zažitého nepohodlí, prvního zážitku chuti, samostatné chůze i první rozbité bábovky na pískovišti, po nástup do MŠ, ZŠ, zaměstnání, partnerství, rodičovství.

Adaptace aneb přizpůsobení se novým podmínkám

Celý život se každý člověk přizpůsobuje novotám, dobrým i zlým událostem, nečekaným situacím. Přizpůsobuje se a hledá rovnováhu. Představme si nyní sami sebe v roli dítěte. Právě jsme zjistili, že začneme navštěvovat nějaké nové zaměstnání, kde nebudeme pravděpodobně nikoho znát. Čeká se od nás, že začneme dodržovat jiný životní řád, osvojíme si jiné způsoby. Budeme pravděpodobně jíst jiné jídlo, než jsme zvyklí a dost možná budeme muset dodržovat jiné zásady hygieny. Přijdeme někam, kde se budeme muset orientovat v jiném prostoru, než známe, stejně tak i v jiných vztazích, pravidlech a souvislostech. Budeme si muset ověřit, jestli nám fungují naše dosavadní strategie chování a způsoby řešení situací kolem nás. Že se nám velmi podstatným způsobem mění život, který právě přestáváme prožívat a vnímat výhradně z perspektivy rodinného kruhu. Čeká nás dobrodružství, spousta nového a radostného, ale nejprve do všeho toho nepoznaného musíme vstoupit. Sami za sebe, i když se ještě zase tak moc dobře neznáme. Tak to zkrátka je a musíme to ustát.

Nějak takto může svou novou životní situaci zažívat dítě, které vstupuje do nové životní reality. Není třeba nikoho strašit ani litovat a už vůbec ne zpochybňovat důležitost tohoto vývojového úkolu. Je však na nás, abychom si situaci dítěte dokázali představit a vcítit se do ní, dali mu prostor, čas a pochopení pro to, že má právě spoustu práce samo se sebou i se světem okolo sebe. Abychom se vší vážností a citlivostí vnímali jeho způsoby řešení. Byli mu oporou a zázemím. Nechali mu prostor a čas, aby si na to, jak se se vším vyrovnat a obstát, přišlo pokud možno samo. Dítě krize totiž potřebuje. Potřebuje se popasovat s okolním světem, aby mohlo věřit světu i samo sobě.

Rodičovský vliv

Domnívám se, že toto všechno pedagogové dobře vědí, ale do hry a procesu přizpůsobování nám právě vstupují rodiče dětí. Ti totiž mají velký podíl na tom, jak si jejich potomek ve školce zvyká. Právě teď jim dává zabrat skutečnost, že dítě vykročilo z téměř absolutní péče a vazeb rodiny, že slábne jejich možnost vše kontrolovat a ochraňovat dítě před vším, co ho ve světě potká. Že dítě bude od této chvíle čím dál víc ovlivňováno jinými situacemi a lidmi než jen těmi nejbližšími. Druzí lidé už ho nejspíš nebudou přijímat vždy tak bezpodmínečně a láskyplně jako oni. Myslí na dítě, jak se bude cítit, jak se změní. Netrápí se? Neublíží mu někdo? Budou ho tam mít rádi?

V současné době se setkáváme s velmi individualizovaným přístupem k dítěti, často podmíněným poměrně specifickým životním stylem a z toho vyplývajícími nároky a představami o výchově. Někdy je pro děti, učitele i rodiče velmi těžké zorientovat se v tom, jaká pravidla jsou důležitá pro dobrý a bezproblémový chod MŠ, kde je možné, slušné a citlivé vyjít rodičům vstříc a do režimu MŠ jejich způsoby a zvyklosti týkající přístupu k dítěti zakomponovat. Přidejme k tomu všemu fakt, že jeden rodič nastupuje zpátky do práce nebo zůstává doma s mladším sourozencem a život rodiny hledá novou rovnováhu a stabilitu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2017 nebo v On-line archivu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666