5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Adaptace na mateřskou školu aneb Co jsme pozorovali u dětí

Adaptace na mateřskou školu aneb Co jsme pozorovali u dětí

Autor: Pavla Petrů Kicková a Simona Hoskovcová Horáková | Datum: 8.10.2014 | Vydání: 8/2014

Tématu adaptace se věnovaly již dva naše články, které vyšly v minulém školním roce. Nyní nabízíme shrnutí naší práce a výsledky pozorování dětí.

Adaptace na mateřskou školu aneb Co jsme pozorovali u dětí

Psychická odolnost osobnosti je, zdá se, aktuálním tématem současnosti. Zvládání nebo nezvládání psychické zátěže se podílí na vzniku mnoha nežádoucích jevů. Při studiu vývoje psychicky odolné osobnosti se jeví jako užitečné poznat zákonitosti konceptu vnímané vlastní účinnosti, tzv. self-efficacy. Přesvědčení jedince, že je schopen kontrolovat a ovlivňovat svůj život a všechny události s ním spojené, vede k lepšímu zvládání životních obtíží. Pokud je jedinec přesvědčen o vlastní účinnosti, tvoří si optimističtější postoje, těžké úkoly interpretuje spíše jako výzvy, nikoli problémy, které korelují s kvalitou života. I zvládání vlastních emocí a stavění se čelem k nepříznivým životním situacím probíhá u jedince, který vnímá svou vlastní účinnost lépe.

Naproti tomu se ukazuje, že nízká vnímaná vlastní účinnost je osobnostní rys, který zakládá vyšší psychickou zranitelnost, snazší podléhání stresům a tendenci k depresivním stavům. Takoví jedinci se sebeobviňují, snadno se vzdávají a ztrácí víru v sebe. V takových případech platí přímá úměra. Čím méně jedinec věří, že svým vlastním ovlivňováním životní situace dosáhne výsledku, tím menší má důvody, aby tak činil. Jedinci s vyšším odhadem své osobní účinnosti si také kladou vyšší cíle a jsou vytrvalejší ve svém snažení. To s sebou nese i větší odolnost proti případným neúspěchům.

Ve vývoji dítěte, který je pro nás v této otázce nejdůležitější, se nemění jen jeho vnímání vlastní účinnosti, ale mění se i jeho vnímání schopností rodiči a později, v širším sociálním kontextu, i vnímání učitelkou mateřské školy. Rodiče i učitelky, kteří podporují vlastní aktivitu dítěte, tak jeho kompetence zvyšují, a naopak. Dovednosti, které dítě získá, zpětně působí na rodiče i učitelky tak, že je vnímáno jako schopnější. Zároveň platí, že dítě se širšími zkušenostmi chápe lépe sebe a rozumí prostředí, ve kterém žije. Tyto znalosti mu umožní realističtěji odhadnout a posoudit svou vnímanou účinnost.

A. Bandura (1986) ve svém díle Social Foundations of Thought and Action pojednává o teorii lidského chování, která zdůrazňuje roli přesvědčení o sobě. V jeho sociálně kognitivní perspektivě jsou lidé proaktivní a seberegulující. Lidské myšlení i činy jsou pojímány jako produkt dynamické souhry vlivů osobnosti, chování a prostředí.

Ve vzdělávacím procesu na všech stupních škol se učitelé snaží zvýšit dovednosti a sebejistotu dětí, žáků a studentů zlepšováním emočních vztahů, opravováním chybných návyků v myšlení o sobě, zlepšováním akademických dovedností používání seberegulačních metod nebo změnou prostředí třídy.

Znalosti a dovednosti, které dítě zvládá, hrají velikou roli v tom, do jakých činností se pouští a které nevyhledává. S tím se pojí i to, jak si samo pro sebe interpretuje své výsledky, úspěchy i prohry. Vzhledem k tomu, že dítě hodnotí výsledky svých činů automaticky, můžeme lépe odhadnout jeho chování. Přesvědčení o self-efficacy nám pomůže určit, jak dítě naloží se svými znalostmi a dovednostmi, které už má. Což je v souladu s nastíněnou teorií, že přesvědčení jedince o sobě, je klíčovou silou v motivaci a dosahování úspěchů v životě. Přesvědčení o sobě samém tak zpětně ovlivňuje jak a jestli vůbec si jedince tyto znalosti a dovednosti osvojí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666