5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Angličtina ve školce. S učebnicí nebo bez ní?

Angličtina ve školce. S učebnicí nebo bez ní?

Autor: Věra Bitljanová | Datum: 2.4.2008 | Vydání: 4/2008

Výuka angličtiny v mateřských školách byla ještě před několika málo lety spíše bílou vránou než běžnou součástí nabídky. V poslední době však o ni stoupá zájem a stále více školek se snaží výuku angličtiny nabídnout.

Zkušeností je málo, a tak je s ní spojena spousta otázek - od zaměření výuky až po výukové materiály. Musíme také zvolit způsob výuky.

Budeme pracovat bez učebnic, jak je běžné v ostatních oblastech předškolní výuky, nebo s učebnicemi určenými pro jazykovou výuku předškolních dětí? Než se rozhodnete, je užitečné zamyslet nad několika otázkami, které s prací s jazykovou učebnicí v mateřských školách souvisejí - co udělá lépe učebnice a co naopak učitel, co přinese učebnice dětem a jak postupovat při jejím výběru.

Učebnice a především její metodický průvodce může zkušenému učiteli ušetřit velké množství času a energie, a nezkušenému učiteli navíc ještě mnoho pokusů a omylů v přípravě a vedení výuky a ve volbě základních výukových materiálů.

Ještě před zahájením výuky je potřeba udělat jeden z nejdůležitějších kroků, tedy výuku naplánovat. Vhodná učebnice vám pomůže nejen v tom, že si uvědomíte, co je třeba připravit, ale také vám nabídne řešení.

Jak nám učebnice pomůže?

Autoři učebnice volí témata, která patří do světa dětí, jsou jim známá a zaujmou je. Patří mezi ně například Our Little House, Wild animals nebo Spring colours, a také jazykový obsah, tedy strukturovaný postup pro rozvoj slovní zásoby, jazykových funkcí a dovedností. Volba témat a jazykové náplně výuky je jen prvním krokem. Následuje stanovení cílů, a to jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Dlouhodobé cíle pojmenovávají to, co budou děti umět na konci výuky - budou rozumět příběhům a slyšeným instrukcím, budou používat jazyk ke komunikaci. V krátkodobých cílech jsou to pak dovednosti, které by děti měly zvládat po Pokud se dítě nudí, sebelepší učebnice nám nepomůže. ukončení každé kapitoly, např. rozpoznají názvy čtyř zvířat, zopakují si číslovky 1-10 v písničce či při práci s pracovním listem, předvedou různé činnosti podle textu písničky.

Prioritou ve výuce jazyka ve školce nejsou obsahové, ale postojové a sociální cíle. Také ty učebnice formuluje, úkoly vedou děti například k vědomí, že je třeba pomáhat druhým a respektovat ostatní.

Poslední věcí, již je třeba předem zvážit a rozhodnout, je způsob výuky. Nejprve je nutné zvolit základní metodické postupy, např. postup práce s písničkami a příběhy, ale také jak a kdy budeme využívat mateřský jazyk. Potom je třeba vybrat aktivity, v nichž se děti budou jazyk učit, např. doplňování pracovního listu při poslechu písničky nebo vyhledávání předmětů ukrytých v obrázku.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666