5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Cizí jazyk v mateřské škole

Cizí jazyk v mateřské škole

Autor: Marie Těthalová | Datum: 4.5.2012 | Vydání: 5/2012

Spontánnost, schopnost napodobovat a ochota zkoušet všechno, co se dá. To jsou vlastnosti, které patří k předškolnímu věku. Školáci už tak bezprostřední nejsou.

Cizí jazyk v mateřské škole

Podle Mgr. Šárky Dohnalové z katedry anglického jazyka a literatury při PedF Masarykovy univerzity v Brně bychom tuto vlastnost předškoláků neměli promarnit. „Osvojování si jazyka je podvědomý proces. A multisenzoriální přístup mateřské školy ‚simuluje‘ přirozené prostředí,“ zmínila Šárka Dohnalová ve svém vystoupení na konferenci věnované výuce angličtiny v mateřské škole, kterou pořádala jihlavská MŠ Mozaika. Mluvila i o bilingvních dětech, které se naučí mluvit dvěma jazyky právě díky tomu, že oba přirozeně patří do jejich světa. „Mateřská škola může simulovat bilingvní prostředí.“ Poslouží k tomu česky mluvící učitelka a anglicky nebo německy mluvící lektor či maňásek. „Bilingvní děti mají sice pomalejší nástup obou jazyků, ale jsou flexibilnější při tvorbě konceptů a lépe rozlišují sémantické a fonetické aspekty jazyka.“ Tak Šárka Dohnalová zakončila své vystoupení, které bylo plné pojmů z pedagogiky a kognitivních věd.

Zkušenost s výukou cizího jazyka u předškoláků má i Steve Watts, který je „tváří“ školy Wattsenglish. Mluvil o tom, že starší děti a dospělí jsou při studiu cizího jazyka pod tlakem, který předškoláci neznají. Školka je podle něj prostředím, kde se děti mohou uvolnit a kde jim je dobře a čeká tu na ně mnoho zábavných aktivit. K tomu, aby se děti opravdu seznámily s cizím jazykem, aby jim výuka něco dala, je podle Wattse potřeba kvalifikovaný učitel, který je svou praxí zaujatý. Děti totiž jeho zaujetí zrcadlí, takže laxní přístup pedagoga zákonitě povede k tomu, že i dětem bude lhostejné, co se právě děje. Mluvil také o tom, že učitel, který děti seznamuje s angličtinou, by měl mít konzistentní a precizní jazykový projev, což samozřejmě platí i pro další jazyky. Podle Wattse si děti lépe osvojují cizí jazyk v prostředí, kde je veselo, aktivity se obměňují a děti při nich mohou zapojovat všechny smysly. Své vystoupení ukončil myšlenkou, že učitel cizího jazyka by se měl věnovat všem dětem a nemělo by jít o výběrovou aktivitu.

Mgr. Iveta Nečadová, která na konferenci také mluvila o svých zkušenostech s výukou předškoláků, vysvětlila, co se jí v praxi osvědčilo. „Spousta her, aktivit, písniček, zajímavých pomůcek, jednoduchých příběhů… Myslím, že nejdůležitější je motivace, aby děti měly angličtinu rády.“ Zmínila se také o tom, že cizí jazyk bude pro děti přínosem. „Cizí jazyk se stane součástí jejich světa.“

Přirozené prostředí

Nejspíše se shodneme na tom, že mateřská škola je pro seznamování dětí s cizím jazykem opravdu vhodným prostředím. Jak ji ale prakticky zorganizovat? Ministerstva školství jsem se zeptala, jakou podobu by mělo mít seznamování předškolních dětí s cizím jazykem v mateřské škole. „Při zařazení cizího jazyka do školního vzdělávacího programu je nezbytné důsledné uplatňování forem a metod, které odpovídají potřebám, možnostem a celkové mentalitě předškolního dítěte a dodržovat podmínky, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činností dětí. V předškolním vzdělávání se nejedná o výuku, ale spíše o seznamování se s jazykem,“ odpověděla mi Jana Holíková z tiskového odboru MŠMT ČR.

Na to, jak by mělo vypadat seznamování s cizím jazykem v mateřské škole, jsem se zeptala i České školní inspekce. Tisková mluvčí Martina Ježková mi zprostředkovala přístup ČŠI k této problematice. „Česká školní inspekce není metodický orgán, který by určoval vhodné formy a metody seznamování předškolních dětí s cizím jazykem. Nicméně s odkazem na odborné metodické materiály (např. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské školy, VÚP Praha 2006) lze konstatovat, že výuka cizího jazyka by měla mít formu nenásilného začleňování v průběhu vzdělávacího procesu. Při vzdělávání by měla být respektována vývojová specifika dětí a vzdělávání přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny,“ řekla mi Martina Ježková.

Cizí jazyk by měl učit kvalifikovaný pedagog, jehož jazykové znalosti by měly být na úrovni C1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – dokument je ke stažení na stránkách MŠMT ČR). Učitel je pro svého žáka modelem, a tak musí mít dokonalou výslovnost a naprosto přirozeně zvládat cizí jazyk. Pokud mateřská škola nemá kvalifikované pedagogy pro výuku cizího jazyka a rodiče mají o tuto službu zájem, škola může po dohodě se zákonnými zástupci dětí uzavřít smlouvu se soukromou společností (agenturou, jazykovou školou) či lektorem. Bude pak výuka součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy? „Vzdělávání v mateřských školách se řídí RVP PV, který nezahrnuje vzdělávací oblast cizí jazyk. To však nevylučuje možnost začlenit cizí jazyk do školního vzdělávacího programu. Mateřské školy, které chtějí umožnit dětem seznamovaní s jazykem a jeho osvojování, musí mít zařazen cizí jazyk do svého školního vzdělávacího programu, a to i v případě, že výuku vedou docházející lektoři nebo rodilí mluvčí,“ tlumočila mi názor MŠMT ČR Jana Holíková.

Česká školní inspekce se k této otázce také vyjádřila. „Pokud škola zařadí výuku cizího jazyka do svého školního vzdělávacího programu, musí ji sama zabezpečit a vzdělávání je bezplatné. V tomto případě jde o vzdělávání dle školského zákona. Zodpovědnost za děti nese ředitel školy a příslušní pedagogové školy. Pokud mateřská škola v rámci nadstandardních aktivit (nad rámec školního vzdělávacího programu) službu vzdělávání v cizím jazyce zprostředkovává (přes agenturu, jazykovou školu apod.) nebo i poskytuje, nemůže být tato výuka hrazena z prostředků ze státního rozpočtu, jedná se pak o výuku za úplatu,“ řekla mi Martina Ježková. Jak je to v takovém případě s dohledem nad dětmi? Kdo za děti zodpovídá? „Při výuce organizované smluvním partnerem (agenturou) učitelky mateřské školy dohled nekonají. Předání dítěte pracovníkovi agentury musí být ošetřeno písemným pověřením od zákonného zástupce dítěte (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.),“ uvedla Martina Ježková z ČŠI.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666