5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Cizí jazyk v programu mateřské školy

Cizí jazyk v programu mateřské školy

Autor: Miroslava Strakatá | Datum: 28.2.2007 | Vydání: 2/2007

S výukou anglického jazyka jsme v naší mateřské škole začali ve školním roce 2005/2006. Přijali jsme lektorku, kterou jsem osobně znala a o níž jsem věděla, že anglický jazyk velmi dobře ovládá.

Lektorka navíc prožila několik let v anglicky mluvících zemích a má zkušenosti nejen s výukou dospělých, ale i dětí. Rodiče si tuto službu hradí.

Výuka hrou

Navzdory tomu, že lektorka nemá pedagogické vzdělání, byl její přístup k dětem i způsob výuky velmi profesionální. Chovala se k nim kamarádsky, přičemž si dokázala udržet přirozený respekt. Výuka probíhala podle učebnice pro 1. třídu, lektorka učivo přizpůsobovala věku předškolních dětí a vyráběla další pomůcky, obrázky, používala nahrávky z CD. Vše probíhalo formou her, děti kreslily, zpívaly, učily se říkanky, hrály pohybové hry. Děti vnímaly hodiny angličtiny spíše jako hru, která je bavila. Lektorka pracovala nejprve s celou skupinou dětí, ke konci každé hodiny s každým dítětem jednotlivě opakovala a vždy je za snahu odměnila nějakou drobnou sladkostí nebo obrázkem.

Organizace

Jsme jednotřídní MŠ, což klade velké nároky na organizaci při různých činnostech. Z 28 zapsaných dětí dochází na angličtinu zhruba 17 dětí podle přání rodičů a zájmu dětí. Přihlášeny jsou téměř všechny děti předškolní, ale i některé děti mladší. Výuka probíhá ve velké třídě ve tvaru písmene T. Lektorka pracuje se svou skupinou dětí v jedné části třídy a učitelka s druhou skupinou dětí v druhé části tak, aby se vzájemně nerušily. Učitelka tak má stále přehled o všech dětech, i o těch, které se věnují výuce angličtiny.

Lekce anglického jazyka trvá 45 minut a probíhá jednou týdně, a to v dopoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že ředitelka i učitelka také částečně ovládají angličtinu, mohou jednoduché prvky jazyka zařazovat nebo opakovat při různých činnostech během dne - děti mají často zájem například o hraní anglických pexes, kde je mnoho témat: zvířata, ovoce a zelenina, oblečení a další, ve třídě mají vyvěšené velké tablo s obrázky, kde si mohou kdykoli opakovat barvy, počet, výrazy obličeje (smutný, veselý apod.), části těla, členy rodiny a další. Procvičování u tabla je baví, často si ukazují na obrázky a vzájemně se z jednotlivých názvů „zkouší“ a jsou pyšné na své znalosti. Během dne se ptají na rozličná slova vycházející z momentálních situací a je pro děti velkou výhodou, když mohou obě učitelky adekvátně reagovat.

Na konci každého školního roku probíhá besídka dětí pro rodiče, která je ukázkou toho, co se děti během roku v mateřské škole naučily. Vzhledem k tomu, že probíhala také výuka angličtiny, zařadili jsme do programu i krátké pásmo anglických písniček spojených s pohybem. Toto pásmo bylo velmi živé a veselé a u rodičů, kteří tímto způsobem získali o výuce angličtiny hrubou představu, mělo úspěch.

Rozloučení dětí s tímto kroužkem na závěr školního roku proběhlo zajímavým a slavnostním způsobem. Paní lektorka pozvala do mateřské školy několik žákyň 4. třídy nedaleké ZŠ, které k ní dochází na angličtinu. Tyto žákyně pod jejím vedením zdramatizovaly dětem ve školce v anglickém jazyce pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí“. Pohádka byla doplněna patřičnými kulisami a kostýmy a byla velmi výpravná. Po pohádce jsme děti vybídli, aby si s pohádkovými zvířátky zazpívaly anglické písničky, které všichni znají. Zpívání bylo doplněné pohybem a bylo velmi pěkné a radostné. Na závěr se předškolní děti opět posadily na místa diváků, paní lektorka pochválila děti za celoroční snahu a výsledky v anglickém jazyce a společně s pohádkovými postavami předala dětem odměny v podobě diplomů, pexes, obrázků a lízátek.

Velmi jsem ocenila nejen způsob výuky a přístup k dětem během celého školního roku, ale také vlastní nápady, iniciativu a snahu paní lektorky přizpůsobit angličtinu co nejvíce chápání dětí předškolního věku, a to zajímavým a pro ně zábavným způsobem.

V letošním školním roce probíhá výuka cizího jazyka již druhým rokem. Bohužel zmiňovaná lektorka odcestovala na několik měsíců mimo republiku, a tak mi nezbývalo než najít adekvátní náhradnici. Ale i v letošním školním roce jsme měli při výběru štěstí a domluvili se s lektorkou, která je kvalifikovaná pedagožka a má aprobaci pro výuku angličtiny.

Proč se učíme cizí jazyk

Od začátku tohoto školního roku v naší mateřské škole probíhá projekt Partnerství škol, který vznikl v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates. Spočívá ve spolupráci s několika zahraničními mateřskými školami. Po letních prázdninách jsme si v tematickém bloku „Loučíme se s prázdninami a těšíme se na kamarády ve školce“ s dětmi povídali o tom, jak prožívaly prázdniny, kde je trávily, zda byly na nějakých výletech, dovolené s rodiči apod.

Děti začaly horlivě vyprávět své ještě čerstvé zážitky z prázdnin, a tak jsme se dostali i k tomu, že některé děti byly s rodiči na prázdninách u moře. A když u moře, tak v cizí zemi a tam se mluví cizím jazykem. Vyprávěli jsme si o italštině, chorvatštině a řečtině a jednotlivé země jsme si ukázali v atlase. Na toto téma jsme navázali a sdělili dětem, že máme nové kamarády ve školkách také v cizích zemích, a to v Norsku, Velké Británii, Slovinsku, Chorvatsku a Litvě.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666