5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Co je příčinou problémového chování dětí?

Co je příčinou problémového chování dětí?

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.4.2016 | Vydání: 4/2016

Na tuto otázku se na loňských Speciálněpedagogických dnech, které pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, zaměřila Mgr. Kateřina Štrausová, DiS. Ve svém výzkumu sledovala, jak prožitá krize ovlivní chování dítěte a jaké jsou možnosti případné intervence.

Co je příčinou problémového chování dětí?

„Náročné situace, krizové situace a traumata v životě dítěte se mohou stát významným faktorem formování jeho osobnosti a mohou dítě odchýlit od normálního vývoje,“ říká Mgr. Štrausová. „Děti volí na vědomé i nevědomé úrovni strategie chování podle toho, jak kognitivně hodnotí svou situaci, především z pohledu schopností a zdrojů situaci zvládnout. Na toto hodnocení má významný vliv i okolí dítěte, tedy dostupná opora a pomoc. Jak vyplývá z teorie i praxe, děti s poruchou chování nemají dostatek uspokojivých sociálních vztahů, tedy i sociální opory. Mají nízkou schopnost učit se, tedy i omezenou schopnost učit se novým adaptivním a vyrovnávacím strategiím,“ konstatuje.

Krize jako spouštěč

Problémové chování je podle Kateřiny Štrausové často vyvoláno nějakou nemilou situací. „Krize je dětmi vnímána jako náročná situace, která přináší pocity bezmoci, bezradnosti a ztracenosti, úzkostnou náladu. I přes veškeré prožité těžkosti a často užívané obranné mechanismy únikového charakteru mají děti na tyto situace náhled a dokáží je ve svém životě identifikovat a pojmenovat. Nejčastějšími traumaty, s kterými se děti setkávají, jsou rodinné problémy, nejčetněji pak rozvodová problematika nebo konflikty mezi rodiči navzájem či mezi rodičem a dítětem,“ uvádí. „Druhou nejčetnější kategorií krizových situací v životě dětí jsou vztahové problémy, zejména konflikty s kamarády. Třetí oblastí jsou školní problémy ve smyslu špatného prospěchu, konflikty se spolužáky a šikana,“ doplňuje.

Mgr. Štrausová zjistila, že děti se s krizovými situacemi vyrovnávají v rámci svých možností. „Děti mají odlišné vyrovnávací strategie, mají omezené zdroje a možnosti řešení. Lze říci, že děti využívají méně efektivní vyrovnávací strategie. Často se objevují obranné mechanismy únikové ve formě úniku faktického, což může být útěk, i symbolického, jímž je například rezignace. Obranné mechanismy útočné se nejčastěji projevují ve formě vnější agrese u chlapců a u dívek agrese vnitřní v podobě sebepoškozování se.“

Limity dětských možností řešení představuje například PhDr. Jan Svoboda, který se během své poradenské praxe setkává i s dětmi, které nedokážou samy zvládat své chování, které je důsledkem nepříznivé rodinné situace. „Vybavuje se mi předškolák Patrik, který navštěvuje nyní již třetí mateřskou školu,“ vzpomíná PhDr. Svoboda. „První změnu si vyžádalo stěhování po rozchodu rodičů, druhou pak stížnosti ostatních dětí v mateřské škole na jeho chování. Problém? Krátce po odchodu matky a vstupu do herny zrychluje krok, dokáže až běhat – po všech přítomných plive, případně je napadá rukou, nohou. Nezastaví se, pokud není atakován jiným dítětem. Toto chování předvádí zhruba 20 minut. Zpravidla však v oddělení vytvoří napětí, které učitelky řeší direktivním přístupem k jeho osobě. Po zhruba dvaceti minutách se Patrik zklidní, zpravidla si vezme hračku a samostatně si hraje, postupně je schopen zapojit se i do hry s ostatními dětmi. Chování je nejvýraznější v pondělí po víkendu, který trávil s otcem. Vstupní chování se v průběhu týdne pozitivně mění, velmi však záleží na reagování ostatních dětí,“ popisuje psycholog.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666