5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Děti a rodiče v rozvodu

Děti a rodiče v rozvodu

Autor: Jana Pokorná | Datum: 6.1.2016 | Vydání: 1/2016

Rozvod, případně rozchod rodičů se stává součástí životní reality mnoha dětí. Od roku 2001 se podle statistik Českého statistického úřadu rozvede 45–50 % manželství. „Z celkového počtu manželství rozvedených v roce 2013 bylo 57,1 % s nezletilými dětmi. Podíl rozvodů s nezletilými dětmi se v průběhu let postupně snižuje, před deseti roky byl 63,4 %, ještě o desetiletí dříve 72,0 %. Svou roli zde hraje jak nízká plodnost posledních desetiletí, tak vyšší zastoupení rozvodů déletrvajících manželství, kdy již děti manželů dosáhly dospělosti. Na jednu rozvádějící se dvojici s nezletilými dětmi však stabilně připadá průměrně 1,5 dítěte,“ uvádí zpráva ČSÚ.

Děti a rodiče v rozvodu

Autoři knihy dodávají, že vzhledem k tomu, že děti vyrůstají i v rodinách nesezdaných párů, jež se někdy rozpadnou, postihuje tato situace více dětí, než je uvedeno ve statistice, protože rozpady nesezdaných párů jednoduše nejsou evidovány. Publikaci, která se věnuje tomu, čím rozpadající se partnerství prochází a především jaké jsou dopady této situace na dítě, proto velmi vítám, protože i v mateřské škole máme řadu dětí, jichž se téma týká. Jako učitelky pochopitelně nemůžeme do problému zasahovat, je ale dobré vědět například to, jak se rozchod rodičů dotýká dítěte a jeho zakotvení ve světě. Školy také v případě rozvodu rodičů spolupracují s OSPOD, vypracovávají zprávy, které jsou součástí dokumentace potřebné například k projednávání toho, komu z rodičů bude dítě svěřeno do péče. Autoři vysvětlují, jak rozvod probíhá, jakou roli v něm mají jednotlivé úřady nebo instituce, co se může zkomplikovat a jaké jsou možnosti řešení. Uvádějí řadu příkladů z praxe, které čtenáři osvětlí danou problematiku.

Kniha by podle mého názoru neměla chybět v knihovnách mateřských a základních škol. Těžko říci, kterých, protože rozvody jsou celospolečenský fenomén a dotýkají se všech sociálních skupin. Proto bych ji doporučila minimálně k nahlédnutí každému pedagogovi, protože pravděpodobnost, že se během své praxe setká s dítětem, jehož rodiče se rozvádějí nebo rozcházejí, je bohužel značná.

Oldřich Matoušek a kol. - Praha, Portál 2015


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666