5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Děti nejen ve školní družině by měly vědět, co si mohou dovolit a co již ne

Děti nejen ve školní družině by měly vědět, co si mohou dovolit a co již ne

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.6.2014 | Vydání: 6/2014

Školní družina nabízí víc než jen prosté hlídání dětí před vyučováním nebo po něm. Dětem v ní bývá většinou velmi dobře a i mnozí rodiče oceňují, že se vychovatelky a vychovatelé dětem věnují. O tom, jak funguje nejen školní družina při ZŠ a MŠ Troubsko, Brno-venkov, jsem mluvila s vedoucí vychovatelkou Danou Vlachovou.

Děti nejen ve školní družině by měly vědět, co si mohou dovolit a co již ne

Cíl školní družiny se někdy vnímá jen jako hlídání dětí v době po vyučování. Co je podle jejího názoru účelem, cílem školní družiny? „Bohužel, laická veřejnost se mnohdy ztotožní s výše uvedeným. Musím zdůraznit, že školní družiny neplní pouze funkci ‚sociální‘ služby. Práce zde má svá specifika, úskalí, která jsou poněkud odlišná od běžné edukační činnosti. Musíme si uvědomit, že se jedná především o zájmové vzdělávání, které by mělo být podnětné, rozmanité i v obsahu nabízených činností. Družinka jako taková by měla dokázat zabezpečit krom zájmových činností i odpočinek a rekreaci. Cíle práce ve školní družině vycházejí ze školského zákona. Většina z nás vychovatelů se určitou mírou podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu, tudíž cíle zájmového vzdělávání bychom měli mít zvládnuty. Při práci s cíli nám zájmové vzdělávání umožňuje i velkou dávku kreativity…, tak proč této skutečnosti nevyužít? Ovšem nesmíme opominout, že dnešní edukační prostředí, jakož i samotná výchova je směřována především k osvojení, získání a upevnění kompetencí. „Co by podle Daniely Vlachové měla družina dětem nabízet? „Krom podnětných, pestrých činností a aktivit, které musíme umět mnohdy flexibilně přetvořit a přizpůsobit časové dotaci, podmínkám, neočekávaným situacím by zájmová činnost také měla poskytnout i ‚návod‘ k plnohodnotnému využití volného času. Samozřejmě děti by měly ve školní družině najít prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí ovšem s jasně určenými pravidly.“

Běžné odpoledne ve školní družině

Jak vypadá náplň běžného odpoledne ve školní družině, kde působí Daniela Vlachová? „Děti si přebíráme po skončení výuky. Následuje hygiena poté společný oběd, odpočinková činnost, po přímé vyučovací činnosti si i děti potřebují oddechnout, uvolnit se. A to v případě páťáků i prvňáčků. Děti leží na koberci, mohou si hrát, kreslit nebo jim čteme. Po odpočinku následuje další činnost. Děti například něco tvoří, hrajeme hry, společně luštíme tajenky, a samozřejmě nemusejí všichni, není to povinné. Povídáme si o událostech v našem okolí, přírodě, sportu, bezpečnost… Zkrátka všechna témata práce vycházejí z oblasti rámcového vzdělávacího programu nazvané „Člověk a jeho svět.“ Velmi oblíbené tématem byla např. zimní olympiáda. Velkou roli při organizaci náplně odpoledne hraje i schopnost vychovatelů děti motivovat a to nejen u nás. Činnosti se mění. Střídá se pobyt v hernách a venku. K dispozici máme i multifunkčně relaxační a počítačovou učebnu, hřiště s hracím polygonem, místní sokolovnu. Příprava do školy potom mívá formu doplňovaček, hádanek, spojovaček a podobných zábavných činností. Domácí úkoly s dětmi neděláme. Rámcové režimy odpoledního zájmového vzdělávání jsou ve všech družinách přibližně stejné, podobné.“ Školní družina při ZŠ a MŠ Troubsko nabízí i ranní družinu. „Pracovní náplň není striktně řízena, jde spíše o odpočinkové činnosti, hra, kresba, čtení pohádek. Ovšem děti mohou i tvořit a vyrábět.“

Co je obsahem vzdělávacího plánu školní družiny, kde Daniela Vlachová pracuje? Je nějakým způsobem provázán se školním vzdělávacím programem školy? „Jak již jsem uvedla, program školní družiny vychází z oblasti RVP ZV zvané ‚Člověk a jeho svět.‘ Tudíž od toho se odvíjí jednotlivé volby témat a organizace práce. Jistě nedílnou součástí v globálu jsou i další charakteristické údaje. Program musí splňovat nejen požadavky z hlediska vzdělávacích oblastí, ale je provázán řekněme s obecně charakteristickými údaji. Co se týká provázanosti se ŠVP školy, existuje zde především podobný náhled na upevňování klíčových kompetencí. Domnívám se, že školní vzdělávací program školní družiny nemusí nutně kopírovat ŠVP školy. Znovu se vracím k tomu, že ve školních družinách jde o zájmové vzdělávání, tudíž zde nejsou striktně dané očekávané výstupy.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2014.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666