5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dítě se během hry zbavuje napětí

Dítě se během hry zbavuje napětí

Autor: Marie Těthalová | Datum: 9.1.2008 | Vydání: 1/2008

Každý z nás si někdy hraje; možná si to nepřiznáme, ale všichni v sobě máme (možná už jen) malý kousek hravosti, která nás provázela dětstvím. Se Soňou Koťátkovou z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity jsme si povídali o tom, proč si děti hrají a co pro ně hra znamená.

Co se „skrývá“ za slovem hra, jak ji můžeme defi novat?

Hra je termín, který asi všichni známe. Když řeknu (i dospělým): „Pojďme si zahrát nějakou hru,“ tak každý ví, že to je něco nezávazného, že se při tom mohou uvolnit a něco si užít. Stojí za to připomenout, že k ní patří spontaneita, aktivita, uvolněnost, seberealizace, a to u každého člověka. U dětí jde ale ještě o něco trochu jiného – dítě se mnohem více než dospělý dokáže ponořit do světa, který si přeneslo zvenku do svého vlastního, „malého“ světa. Tam si ten „velký“ svět může zkoumat a poznávat.

Je hra vrozenou záležitostí, nebo se jí učíme?

Myslím si, že hra je nám vrozená, a stejný názor zastávají i mnozí odborníci. Hra člověku pomáhá vyrovnat se s okolním světem a nejen malé děti, ale i mláďata mají potřebu si hrát. Učení ale v oblasti hry hraje také velkou roli: dítě se učí vyrovnávat se s novými podmínkami – dostane nové hračky nebo získá další kamarády a snaží se začlenit je do svého hrového kontextu. Dítě se tímto způsobem učí hru upravit nebo změnit…; staví však na základech, které mu jsou vrozené.

Jaký je význam hry ve světě předškolního dítěte, co mu přináší?

Hra je zásadní náplní jeho času, dítě je v tu dobu aktivní, samo si zvolí a samo si hraje – mluvíme pochopitelně o volné, spontánní hře. Je třeba si uvědomit, že dítě se musí velmi podřizovat řádu světa dospělých, poslouchá „tohle musíš, tohle nesmíš…,“ ale ve hře může postupovat podle svého, tam pravidla světa dospělých tolik neplatí nebo si je dítě může pro své pochopení upravit.

Dítě pozoruje dění kolem sebe a ve hře si může leccos z toho, co vidí, vyzkoušet a modifi kovat, hra je tak pro něj nástrojem poznání. Pro nás dospělé je zajímavé sledovat, které motivy z našeho světa si vybírá.

Hra je také příležitostí pro seberealizaci dítěte, přináší mu uspokojení a radost.

Dítě se časem naučí hru přizpůsobit svým „spoluhráčům“, učí se přistupovat na nápady druhých, ale občas je také odmítnout a pochopitelně naopak prosadit si svou; někdy to udělá nešikovně a děti ho dále ve hře nechtějí. Učí se tak interakcím s druhými, hledá společnou řeč s ostatními dětmi a pomalu vrůstá do vrstevnické skupiny.

Navíc se během hry zbavuje napětí, hra je pro něj katarzí. Vidíme to u dítěte, které už chodí do školy: když přijde domů, posadí si medvědy nebo mladší sourozence, začne jim kázat a přesně napodobí učitelku. A proč to dělá? Potřebuje se zbavit napětí, a to v bezpečném prostředí. Doma se mu už nemůže nic stát; může si odžít nevyřešené problémy a náročné zážitky. My dospělí si se svými prožitky také často nevíme rady, ale pro dítě je těžkou realitou i to, co my víme, že se nás přímo netýká, například co vidíme v televizních zprávách z nějaké války, ale pro dítě je to obtížné zpracovat. A tak si takovou zhlédnutou akci mnohokrát dokola přehrává. Napětí vyvolané nepochopitelným vjemem se tak odplaví.

Dítě se vyvíjí a vyzrává, mění se s tímto vývojem i to, jak si hraje?

Hra se vyvíjí spolu s dítětem, postupně se proměňuje a my díky tomu můžeme pozorovat, kde se vývojově „nachází“. My dospělí občas nejsme úplně citliví, nesledujeme, jak je dítě zralé – dvouletému dítěti koupíme hračku, kterou neumí využít a neví si s ní rady. Měli bychom sledovat, co dítě zajímá a jak se projevuje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666