5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Do školy ano, či ne?

Do školy ano, či ne?

Autor: Renata Špačková | Datum: 6.1.2006

Hanička patří do skupiny nejstarších dětí, přesto se rodiče rozhodli na doporučení mateřské školy pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a následný odklad školní docházky. Důvod?

Hanička je milé děvčátko s velkýma očima a kudrnatými vlásky. V kolektivu dětí je oblíbená, nekonfliktní, dobře se zapojí do skupiny, bez problémů spolupracuje s druhými, je vstřícná, ráda druhým pomáhá, vše prožívá radostně.

Nezralost dítěte

Hanička je somaticky přiměřeně vyspělé děvčátko. Narodila se však na konci léta, ještě nyní má všechny mléčné zoubky. V mateřské škole u ní pozorujeme hravost, kratší dobu koncentrace, která je v protiváze s chutí úkol dokončit a zvládnout. Při individuální práci, kdy je v kontaktu s dospělým, úkoly zvládá dobře a se zájmem, ve skupině dětí se však snáze unaví, více rozptýlí při nenadálém podnětu a hůře udrží pozornost.

Výslovnost je bez vady, slovní zásoba bohatá, odpovídá pohotově a ráda komunikuje. V kontaktu s cizími osobami (např. při vyšetření v poradně) je však plachá a odtažitá a potřebuje mít oporu ve "své" osobě - zde byla přítomna maminka. Hanička rozezná první i poslední hlásku ve slově, má velmi dobré obecné vědomosti i početní schopnosti vzhledem k věku. Kresba je také na dobré úrovni.

Problémem je ovšem špatný úchop tužky, tzv. hrstičkový, se silným přítlakem na podložku. Pravolevá orientace je nejistá, občas zaměňuje pravou a levou stranu.

Mateřská škola jednoznačně doporučila další vyšetření zaměřené na školní zralost. I testy, které pravidelně ve spolupráci s PPP v MŠ provádíme, potvrdily, že u dítěte se nevyzrálost objevuje.

Slovo odborníků

Hanička se zúčastnila zápisu do první třídy. Zadané úkoly zvládla, ale objevovala se u ní dekoncentrace pozornosti. Hanička do naší MŠ dojíždí ze sousední obce a docházku do ZŠ by měla nastoupit do velké městské školy. U zápisu byla tedy nucena vyrovnat se i s cizím prostředím, neznámými lidmi a velkým počtem osob.

Slovo odborníků z PPP podpořilo stanovisko a názor mateřské školy. Hanička je dobře intelektově nadaná, ale objevuje se u ní přetrvávající nezralost v oblasti samostatné školské práceschopnosti, grafomotorické obtíže a nejistá pravolevá orientace. K tomu je ještě nutno přičíst skutečnost, že Hanička by slavila své šesté narozeniny těsně před nástupem do první třídy, kde by patřila patrně mezi nejmladší děti. Situaci by ji komplikovalo i neznámé prostředí městské školy s vyšším počtem žáků, což by u dítěte, které je pro školu nezralé, mohlo být příčinou psychických obtíží, vyvoláním stresu a školní neúspěšnosti.

Hanička bude ve školce pomáhat

Rodiče se rozhodli zcela jednoznačně. Hanička zůstane ještě jeden rok v mateřské škole. V jejich rozhodnutí je ujistilo vyjádření psycholožky z PPP, ale také stanovisko pedagogů z MŠ, kdy již před vyšetřením dítěte v PPP jsem při individuálních pohovorech s maminkou popsala Haniččiny obtíže podobným způsobem.

Hanička sama do školy ještě nechce. Je smířena a vyrovnána s tím, že zůstane ještě další rok v mateřské škole. Bude pomáhat dětem i dospělým, bude zvládat "těžké" úkoly, protože už bude "velká".

Odklad školní docházky je v tomto případě opodstatněný. Formou individuální práce se zaměříme především na zvládnutí správného úchopu tužky a zdokonalení grafomotorických dovedností. Důležité bude posilování sebedůvěry, jistoty ve vlastní schopnosti, posilování samostatnosti a schopnosti dokončit samostatně úkol, udržet déle pozornost, což však vzhledem k tomu, že děvče bude již šestileté, považujeme v jejím případě za dobře zvládnutelné.

Rodiče by měli být otevřeně a odborně informováni v rámci spolupráce s MŠ o svém dítěti, zvláště když se řeší odklad školní docházky, což pro mnohé děti a rodiče je citlivá záležitost. MŠ by měla doporučit kontakt na odborníky, poskytnout rodičům rady a zaručit, že "odkladový" rok bude pro dítě přínosem, který mu usnadní adaptaci a nástup do první třídy a dobré zvládnutí školních povinností.

Porucha chování

Tomášek je dítě z rodiny na nižší sociální úrovni. Chlapce vychovává pouze matka s dalšími příbuznými (prarodiči a strýčkem). Tomášek má ještě mladšího bratra, který zatím do mateřské školy nedochází.

Již nástup Tomáška do školky byl bouřlivý, jako čtyřletý se těžko adaptoval na prostředí MŠ, byl silně fixován na matku, odloučení těžce nesl, nedokázal se zapojit mezi děti. Po několika měsících nastal obrat. Tomášek se začal projevovat nekontrolovatelnými změnami v chování, pobíháním bez cíle po třídě, rušením činností a her, objevily se výpady fyzické i slovní agresivity vůči dětem. Kolektiv dětí se začal od chlapce odtahovat.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.1


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666