5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dobrodružství s míčkem Flíčkem

Dobrodružství s míčkem Flíčkem

Autor: I. Kalistová | Datum: 31.10.2005

Ve školním vzdělávacím programu naší jednotřídní mateřské školy jsme popsali jako výchovně vzdělávací prioritu sociální a osobnostní rozvoj dítěte. Jak tento záměr uskutečňujeme?

Po několikaletém hledání inspirací, sbírání zkušeností, vzdělávání i evaluování jsme dospěli k názoru, že nejvhodnějším prostředkem, kterým můžeme naplňovat náš vzdělávací obsah, je práce s pohádkou či pohádkovým příběhem a metodou realizace tematických celků je pak metoda dramatické výchovy. V pohádce, kterou vybereme pro zpracování tematického celku, vyhledáme pomocí techniky „rybí kosti“ a pomocí odpovědí na otázku „o čem to bude?“ témata, která splňují požadavky dané RVP PV. K tématům „přiřadíme“ dílčí cíle (už je nevypisujeme) a nakonec předstoupíme před děti s nabídkou činností a příležitostí, které jsou motivovány pohádkovým příběhem.

V průběhu a zejména po ukončení tematického celku pak pomocí zpětné vazby zjistíme, k jakým kompetencím se děti posunuly. Součástí každého tematického celku jsou fáze sbírání informací (brainstorming), hra dětí i učitelky v roli, řešení problémových otázek (konfliktních situací), vyvozování pravidel vzájemného soužití a hledání paralely pohádkového a skutečného světa.

V naší heterogenní třídě respektujeme věkové složení dětí, jejich potřeby, schopnosti a dovednosti. Skvělými „rozehrávači i nahrávači“ jsou zejména starší děti.

Míček Flíček a drak Mrak

Celý loňský říjen jsme prožívali dobrodružství s míčkem Flíčkem. Námětem pro zpracování tematického celku „Míček Flíček a drak Mrak“ se stala půvabná kniha Jana Malíka Míček Flíček. Tento pohádkový příběh umožnil naplňovat záměry dané školním vzdělávacím programem, poskytl přiměřená témata a výběr vhodných, rozmanitých činností. Naplánovaná témata:
  *  plody podzimu aneb babiččina podzimní zahrada (co roste a zraje na podzim)
  *  prostředí domova aneb jak bydlí starouškové (a jaké je to u nás doma)
  *  rodina aneb proč starouškové zůstali sami (co pro nás znamenají prarodiče)
  *  uvědomování si pocitu viny, strachu, stýskání a osamocení aneb míček Flíček sám doma (jaké je to být doma sám(a))
  *  uvědomování si vlastní identity aneb Flíček je kulatý a já jsem já
  *  dodržování a vyvozování pravidel soužití aneb neposlouchat se nevyplácí (kdy jsme „neposlechli“ a jak to dopadlo)
  *  pokušení aneb otevírat cizím se nevyplácí (jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí)
  *  rozvíjení prostorové orientace aneb cesta staroušků za míčkem Flíčkem
  *  rozmanitost věcí, které nás obklopují, aneb míček je kulatý, drak Mrak hranatý
  *  podzimní počasí aneb s větrem na draka Mraka
  *  vzájemná pomoc aneb našli by starouškové bez pomoci druhých uneseného Flíčka? (kdy jsme potřebovali pomoci, kdy jsme pomohli)
  *  slepota aneb starouškové bloudí černým lesem (jaké to je nevidět, jak pomáhat postiženým)
  *  odvaha a vytrvalost aneb starouškové vysvobozují Flíčka z dračího doupěte
  *  odpouštění (proč je důležité odpouštět, co všechno jsme schopni odpouštět)

Pohádka umožnila naplánované „učivo“ zrealizovat ve třech tematických částech. V první části se děti dozvěděly, jak starouškům do domečku na kopečku přibyl míček Flíček.

Seznámení s míčkem Flíčkem

V komunitním kruhu jsme sbírali informace o podzimu. Hráli jsme si s bílým plátnem jako zástupným předmětem pro mlhu, řešili otázky „co se skrývá pod mlhou“ (poprvé košík, podruhé domek z kostek), následovala hra s košíkem: k čemu může sloužit, co do něj dáme a komu patří (prostor pro vyjádření názoru). Volná chůze dětí po třídě v daném rytmu – jedno nese košík a na zvukový signál předává košík kamarádovi.

Řešili jsme otázku komu patří domek, kdo v něm asi bydlí. Děti opět dostaly prostor pro vyjádření vlastního názoru. Hledali a našli jsme odpověď v prvním čtení o míčku Flíčkovi.

Seznámili jsme se s maňásky staroušků a míčka Flíčka. Představili jsme se, řekli své jméno, podali Flíčkovi ruku. Vedli jsme rozhovor na téma „můj děda, moje babička, co pro mě znamenají“. Porovnávali jsme zrakem a hmatem tělo míčka Flíčka a naše tělo (rozlišování detailů, v čem se lišíme, co máme stejné).

Kreslili jsme, skládali, vystřihávali z papíru a nalepovali starouškův domek, skládali jsme rozstříhaný papír v jeden celek – motivace rozbité okno. Třídili jsme, porovnávali počet a velikosti (pomáhali jsme babičce sklízet ze zahrádky podzimní úrodu).

Hráli jsme míčové hry – koulení ve dvojicích, odrážená, hod míčem na cíl. Pohybová motivace – napodobovali jsme to, co umí míček (poskoky s obměnami, převaly, válení „sudů“).

Hráli jsme hmatové, čichové a chuťové hry – „co mají starouškové v košíku“ (rozlišování: jablko, hruška, švestka, ořech). Procvičili jsme si grafomotorický cvik „vinutí“ (motivace míček). Naučili jsme se báseň „Jabloňka“.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.8


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666