5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dobrý učitel je jako rodinný lékař

Dobrý učitel je jako rodinný lékař

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.3.2017 | Vydání: 3/2017

V mateřské škole se nesetkáváme pouze s dětmi, ale s celými jejich rodinami. A s nimi bychom podle Vlasty Tesařové, ředitelky liberecké Mateřské školy V Zahradě, měli také pracovat.

Dobrý učitel je jako rodinný lékař

Vaše mateřská škola nabízí to, co jiné mateřské školy, tedy předškolní vzdělávání. V čem jste ale jiní, jaká jsou vaše specifika?

Nemyslím si, že jsme jiní v cílech, které nám přináší Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ale v cestě, kterou se je snažíme dosáhnout. Naším cílem ani není, abychom byli v něčem jiní. Dřív byla tendence, aby se školy profilovaly, nabízely něco speciálního, ale mně přijde dobré, že můžeme do práce s dětmi vložit sami sebe. To je naší prioritou. Je potřeba, aby se sešli lidé, kteří sdílejí stejné hodnoty, kteří si spolu sednou, což je výsledkem delšího vývoje.

Mluvíte o delším vývoji. Jakým vývojem prošla vaše mateřská škola?

Naše mateřská škola má svůj vlastní příběh a svůj vlastní příběh mají i děti v ní. Rodiče i my dospělí, celý náš tým, se každý den stáváme součástí cesty, kterou mají děti před sebou, a je nám ctí, že nás na svou cestu přizvaly. Historicky vznikla mateřská škola z odloučeného pracoviště první české školy ve městě Liberci těsně po válce. Uprostřed zahrady plné ovocných stromů stál rodinný dům, ve kterém se u kamen ve dvou třídách učily děti. V rohu zahrady pod velkým javorem měl své místo pomník obětem první světové války. Pomník s bustou T. G. Masaryka. Mám ráda, když něco začíná… a právě tady si stačilo všimnout, že příběh téhle mateřské školy začal již tenkrát.

V původní mateřské škole náš život plynul až do roku 2002. Se vstupem do EU jsme ale stáli před novým problémem. Mateřská škola nesplňovala hygienické parametry a dům již nevyhovoval nárokům na předškolní vzdělávání. Ani poptávka po mateřských školách nebyla tak velká jako dnes. Řada budov potřebovala velké opravy, chyběly finance, a proto zřizovatelé mateřské školy rušili. V téhle době se nám podařilo přesvědčit zastupitele města Liberce, že právě na tomto místě je třeba pokračovat v příběhu… Od jara roku 2003 prožíváme společně s dětmi i rodiči dny plné objevování i překvapivých okamžiků, i dny zdánlivě všední v nově zrekonstruované mateřské škole.

Dům sám ale k životu předškolních dětí nestačí. Vytvořit tým z lidí, kteří jsou nejen profesionálně vysoce erudovaní, ale pro které jsou na prvním místě lidské, morální a etické hodnoty je složitý a dlouhý proces. A právě v tom, spatřuji odlišnost vzdělávání a výchovy naší mateřské školy. Součástí týmu je šest pedagogů a čtyři provozní zaměstnanci. Každý z nich je nepostradatelnou osobností a každý z nich dokáže dětem předat do života svou vlastní zkušenost, moudrost, radost i lásku…

Liberec leží kousek od hranic s Německem. Spolupracujete s některou německou školkou?

Děti samy nevědí, že žijí nedaleko hranic s jakýmkoliv státem. Je na nás dospělých, abychom je se sousedy seznámili. Město Liberec je součástí Euroregionu Nisa a my máme to štěstí, že bydlíme dokonce nedaleko tzv. trojmezí. Máme tedy za sousedy Němce i Poláky. Nikdo se nenaučí mít rád cizince tím, že si prohlédne mapu, poslechne cizí jazyk nebo jede na dovolenou za hranice. My jsme začali tím, že děti společně s rodiči hledali odpověď na otázku: „Proč se naše ulice jmenuje Žitavská…?“ Příležitostí k poznání jsme během let měli spoustu. Daří se nám účastnit se zajímavých projektů. Fotografovali jsme domy v Liberci i v Žitavě a hledali podobné květinové reliéfy, skládali jsme ze střípků dlaždic obrovskou mezinárodní mozaiku, ve městě Hoyerswerda jsme společně s německými i polskými dětmi poznávali zoo, jezdili kočárem, i lodí na jezeře a zpívali Holka modrooká. Teď nám pomáhá dráček TriLingo objevovat jazyk sousedů třeba při cestě parním vláčkem do Motýlího domu v Jonsdorfu, a díky projektu Tandemu Plzeň nazvanému Jak to chodí v sousední zemi, se nám podařilo navázat úžasnou spolupráci s pedagogy v Bavorsku, Horní Pfalzko.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666