5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dvouleté děti jsme v mateřských školách měli vždy

Dvouleté děti jsme v mateřských školách měli vždy

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 7.10.2016 | Vydání: 8/2016

Říkají to Jana Kropáčková a Hana Splavcová, které se vzdělávání dětí od dvou let věnují dlouhodobě. K tomu, aby se takto malé děti cítily ve školce dobře, je potřeba lidský přístup, chuť s takto malými dětmi pracovat a úprava podmínek vzdělávání.

Dvouleté děti jsme v mateřských školách měli vždy

Do mateřských škol dnes chodí i děti dvouleté. V čem je podle vašeho názoru takto malým dětem mateřská škola přínosem?

HS: Děti mají možnost získávat nové zkušenosti, je to pro ně zpravidla první kontakt s vrstevníky a též možnost odpoutání od rodiny. V tom vidím přínos.

JK: Jistý přínos vyplývá i z toho, že se dnes rodina mění a mnozí rodiče si nevědí se svými dětmi rady. Nejde tedy jen o to, že se dítě v mateřské škole „zabaví“, ale že rodiče vidí, jak může předškolní výchova probíhat.

Existují i nějaká rizika, která s sebou nese docházka takto malých dětí do mateřské školy?

JK: Riziko s sebou určitě nese období adaptace. Stejně jako tříleté dítě nemusí být na vstup do vrstevnické skupiny zralé, může to platit i o dítěti dvouletém. Vždy když dítě vstupuje do vrstevnické skupiny, musí se „promořit“. Učitelka by ve spolupráci s rodiči měla zvažovat, jestli je vstup dítěte, které je nějak zdravotně oslabené, do mateřské školy, vhodný či ne. Je-li dvouleté dítě zdravé, nástup do kolektivu mu v této věci neublíží.

HS: Důležitý je ještě jeden faktor. V našich podmínkách se setkáváme s poměrně dlouhou dobou pobytu dítěte v zařízení. Mateřská škola nemůže docházku dítěte časově omezit, limitovat, musí vycházet z pracovní doby rodičů. Po domluvě s rodiči se dá docílit zkrácení doby pobytu dítěte v případě, že si rodiče upraví pracovní dobu tak, že jeden dítě vodí a druhý vyzvedává. Někdy dítě tráví v mateřské škole delší dobu, než je vhodné. Ale nedá se říci, že v případě delší docházky děti strádají, spíše chybí prostor pro soužití s rodinou.

JK: Mateřské školy by neměly rodinnou péči přebírat, ale doplňovat. Je potřeba najít optimální míru, což je u každého dítěte individuální.

Kolik procent dětí od dvou do tří let dochází do veřejných mateřských škol?

HS: V posledních letech do mateřských škol dochází zhruba 40 % dětí z daných populačních ročníků. Ročně se rodí zhruba 100 000 živě narozených dětí a v minulém školním roce do mateřských škol docházelo přibližně 40 000 dětí mladších tří let. Ze statistik vyplývají regionální rozdíly. Praha a Středočeský kraj mají dosud nedostatek mít i pro děti tříleté, dvouleté děti se tam pochopitelně nedostanou.

Nejedná se tedy o žádnou minoritní záležitost, že?

HS: Už dávno ne.

JK: Dvouleté děti jsme v mateřských školách měli vždy, ačkoli ve statistikách nebyly uváděny. Děti se nerodí tak, aby jim v září, kdy začíná školní rok, byly právě tři roky. A školský zákon tuto praxi umožňoval, stálo v něm, že mateřskou školu navštěvují děti „zpravidla od tří let“. Pro malé mateřské školy na vesnicích je zařazení dětí mladších tří let někdy i řešením, jímž se odvrátí její uzavření.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666