5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Hraní? Pro předškoláka nad zlato!

Hraní? Pro předškoláka nad zlato!

Autor: PhDr. Daniela Kramulová | Datum: 7.5.2008 | Vydání: 5/2008

Některé školky mají program tak nabitý pravidelnými činnostmi, že připomíná školní rozvrh hodin, v jiných si děti především volně hrají. Zastánci obou táborů jsou přesvědčeni o tom, že právě oni nabízejí tu nejlepší cestu k rozvoji dětské osobnosti.

Konkrétní programy a náplně činnosti v jednotlivých mateřských školách souvisejí jak s materiálními, finančními či provozními podmínkami dané školky, tak samozřejmě s osobnostmi ředitelky a učitelek, případně se částečně odvíjejí také od přání rodičů. Někteří rodiče se poté, co obešli pár mateřských škol v okolí nebo si prohlédli jejich webové stránky, diví, jak se aktivity, které jsou pro děti připravené, školka od školky liší. Podíváme-li se ale na širší společenské souvislosti, zdají se rozdíly docela logické.

Generace dnešních matek a otců chodila do předškolních zařízení socialistické éry, která byla typická striktními osnovami, jednotnou představou o tom, jak je třeba s předškoláky výchovně a ideově pracovat a jak má vypadat jejich předškolní vzdělávání.

I když samozřejmě i tehdy, jako v každé době, velmi záleželo na konkrétních lidech a jejich přístupu, vzdělávací složka byla po měrně dominantní. Ostatně učitelé v prvních třídách považovali téměř za samozřejmé, že děti přicházejí na školu dobře připravené - umějí držet tužku, bezpečně rozeznají trojúhelník od čtverce, vědí, že učení vyžaduje kázeň…

Škola života

Po listopadu 1989 se mnohé školky za nadšené podpory rodičů rozhodly omezit styl práce, který připomíná budoucí školu, a obrátit pozornost k sociálním potřebám dítěte předškolního věku. Vedle tradičně věkově strukturovaných tříd začaly vznikat kolektivy spojující kluky a holčičky od tří prakticky do sedmi let (v případě předškoláků s odloženou školní docházkou). Cílem bylo vytvořit prostředí velké rodiny, které dnešním dětem zpravidla chybí. Umožnit jim širší sociální kontakty, osvojení přirozených komunikačních technik se staršími i mladšími kamarády. Ve věkově různorodé skupině se dá mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc slabšímu a podobně.

Dodnes některé školky jednoznačně upřednostňují volnou hru nad řízenými činnostmi a učitelky zdůrazňují význam učení hrou, sociálního a emocionálního zrání dětské osobnosti v přirozených situacích každodenního života. „Volná hra má ve školce nezastupitelné místo, neměla by ale tvořit jedinou či naprosto převažující náplň činnosti,“ upozorňuje poradenská psycholožka Ivana Halíková. Žádná krajnost celkovému rozvoji dítěte neprospívá - vždyť i v minulosti, kdy děti žily ve velkých rodinných společenstvích, mívaly od časného věku velmi přesně stanovené povinnosti a čas ke hře tvořil jen část jejich dne.

„Pokud se dítě ani v posledním roce docházky do školky nesetká s žádnou řízenou činností, pokud nemusí svou hru přizpůsobit dospělé autoritě, může mít v první třídě problémy s přijetím školního režimu,“ připomíná Ivana Halíková. Nejenže prvňáček čeká stejně bezstarostné, hravé veselí, zvláštní mohou být i očekávání rodičů. „Setkala jsem se například s maminkou, která si stěžovala, že učitelka v první třídě nekontroluje, jestli její syn snědl o přestávce svačinu,“ doplňuje psycholožka. Mateřská škola je záměrně součástí vzdělávacího systému, proto by na vzdělávací složku formou řízených činností neměla v žádném případě úplně rezignovat. Aktivity cíleně zaměřené na rozvoj schopností a dovedností určitého věku mají své místo i ve třídách, kde jsou děti různého věku. Organizačně je to sice náročnější, ale podle doktorky Halíkové by si učitelky s takovou situací měly poradit podobným způsobem, jakým pracuje pedagog ve vesnické malotřídce. V takových typech mateřských škol může například pomoci, když se po určitou dobu soustředí předškoláci ze všech tříd a chvíli se s nimi pracuje samostatně.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666