5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 8.10.2015 | Vydání: 8/2015

Ačkoli se zdá, že každý přece dobře víme, jak se cítíme a jaké emoce prožíváme, zdá se, že i takto elementární věc se musíme učit. Samozřejmě se ji neučíme tak jako třeba slovíčka v cizím jazyce, ale přirozeně, během situací, které přicházejí samy od sebe nebo které jsou nějakým způsobem řízené. Díky tomu, že se naučíme identifikovat a pojmenovat své vlastní emoce, pak dokážeme adekvátně reagovat na emoční projevy druhých lidí. Především si ale musíme připustit, že nějaké emoce cítíme a že je mohou cítit i děti, u kterých často zaměňujeme smutek za únavu a radost za hyperaktivní chování.

Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Britská pedagožka Vanessa Rogers se řadu let věnuje práci s dětmi a s mládeží. Ve své knize aktivit nabízí řadu tipů, jak s emocemi pracovat. V první řadě je důležité ve skupině navodit bezpečné prostředí. To se nám podaří díky pravidlům, která si ovšem děti tvoří samy, na základě toho, co potřebují. Zajímavé je, že když potom sledujeme, jaká pravidla děti vybraly, nechybí tam ta, která bychom se snažili zavést my, dospělí. Ovšem když si děti samy řeknou, že se nebudou překřikovat, že se k sobě budou chovat hezky, nebudou si brát věci a budou se starat o to, aby byl ve třídě pořádek, jsou to jejich pravidla, která dodrží snáze než pokyny od nás.

Důležité je také s dětmi mluvit o tom, které aktivity jsou jim příjemné a které ne. Některé děti nemají rády, když se jich někdo dotýká, tak to respektujeme. Stejně tak bereme ohled na ty, jimž vadí hluk a určité zvuky. Když navodíme bezpečné prostředí, budou děti ochotné přemýšlet a mluvit o tom, kdy se cítily být milovány, kdy se naopak něčeho bály, kdy se jim něco nepovedlo. Výsledkem her, které v knize najdeme, není nějaký hmatatelný výstup, ale spíše cosi jako uspořádání pocitů, jejich pojmenování a případné škálování. Knihu využijí především vedoucí dětských oddílů. Hry lze zařadit i do práce s nejstaršími dětmi v mateřské škole a rozhodně pak na prvním stupni školy základní.

Vanessa Rogers - Praha, Portál 2015


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666