5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > I s předškoláky musíme mluvit o sexu

I s předškoláky musíme mluvit o sexu

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 4.12.2015 | Vydání: 10/2015

Samozřejmě to ale vypadá jinak, než když se o tomto důležitém tématu bavíme s dětmi školního věku nebo dokonce s pubescenty. Podle Miluše Raškové z PedF Olomouc jde o výchovu pro život.

I s předškoláky musíme mluvit o sexu

O tom, zda se sexuální výchovou „zatěžovat“ předškolní děti, se vedou dlouhé debaty. Má sexuální výchova své místo již v předškolním věku? A pokud ano, proč? Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., která působí na katedře primární a preprimární pedagogiky olomoucké pedagogické fakulty, rozhodně ano. „Sexuální výchova má rozhodně své důležité a nepostradatelné místo už v předškolním věku. Jedná se o výchovu pro život a týká se každého člověka už od narození!“ zdůrazňuje docentka Rašková. „Sexuální výchova totiž nepředstavuje jen instrukce či trénování. Musí zahrnovat postoje k sexuální morálce. Měla by v principu učit schopnosti uspokojit sexuální potřeby a poskytnout větší autonomii rozhodování. Protože sexuální výchova znamená vštípení morálních principů a formování lidského jednání a postojů k sexuální problematice, je potřeba začít s edukací od útlého věku.“

Mnozí dospělí se ale bojí „všetečných“ dotazů malých dětí, mají strach otevřeně odpovídat na otevřené otázky. „Odpovídat na ‚všetečné‘ dotazy dětí k sexualitě či cílená edukace v této oblasti by měla být samozřejmostí a v souladu s normami a principy naší společnosti. Česká republika je prostřednictvím Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu akreditovaným členem Mezinárodní federace plánovaného rodičovství, která vytyčuje kontext lidských práv a uskutečňuje svůj mandát v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. IPPF vymezuje sexuální a reprodukční práva, angažuje se za právo na svobodu a osobní bezpečnost, zahrnuje požadavek podnikat ve spolupráci s ostatními akce, které podporují, aby tato práva v jednotlivých zemích byla uznána a realizována. Právo na informace a vzdělání týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví je implementováno v systému českého školního vzdělávání v mateřské i základní škole a mělo by se smysluplně postupně realizovat. Také Světová zdravotnická organizace vytvořila v roce 2010 dokument, který má za cíl přispět k zavedení komplexní sexuální výchovy od narození. Předkládá přístup založený na chápání sexuality jako oblasti lidského potenciálu, pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet základní schopnosti, které jim umožní svobodně se rozhodnout o své sexualitě a svých vztazích v různých vývojových stupních. Současně podporuje žít svůj sexuální život naplňujícím a zodpovědným způsobem, buduje schopnosti ochrany před možnými riziky.“

Podle Miluše Raškové, předsedkyně Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, je zřejmé, že sexuální výchova je součástí všeobecné edukace. „Ovlivňuje tak rozvoj dětské osobnosti, má preventivní charakter, může zlepšit kvalitu života, celkového blaha a rozhodně přispívá ke zlepšení zdraví.“

V čem se liší holka a kluk

I když doménou sexuální výchovy by měla být rodina, učitelé se této úlohy zřeknout nemohou, už proto, že řada rodičů na svou roli v této oblasti rezignuje. S čím by v této oblasti měla děti seznamovat mateřská škola? „Mateřská škola by se v oblasti sexuální výchovy měla zaměřit především na témata o lidském těle včetně správného pojmenování jednotlivých částí a jeho čistotu, jak se tělo bude měnit do dospělosti; na odlišnosti mezi dívkami, resp. ženami, a chlapci, resp. muži, na partnerství, manželství a rodičovství, na rozlišování soukromí a studu, na prevenci zneužívání a rozhodně na oblast vzniku života a narození dítěte.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666