5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Integrace dětí s handicapem k naší školce patří

Integrace dětí s handicapem k naší školce patří

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.5.2017 | Vydání: 5/2017

Říká to Bc. Simona Prošková, ředitelka MŠ Chabařovická v pražských Ďáblicích. Působí zde již sedmým rokem a děti s postižením do této klasické pavilonové mateřské školy docházejí více než deset let.

Integrace dětí s handicapem k naší školce patří

Zajímalo mě, co Simonu Proškovou vedlo k tomu, že na tradici integrace po svém nástupu do ředitelské funkce navázala. „Už ze svého předchozího působiště jsem měla zkušenost s dítětem s mentálním postižením, práce s ním pro mě byla velmi zajímavá. V rámci studia pro výkon práce logopedického asistenta jsem studovala speciální pedagogiku, což mě také velmi zaujalo. Celkově je mi tato tematika blízká a školu směřuji k tomu, abychom se zde věnovali i dětem, které mají nějaké jiné potřeby,“ vysvětluje. „Během let, kdy se integraci věnujeme, jsme zde měli děti s tělesným postižením, což nás vedlo k tomu, že jsme řešili bezbariérovost budovy. Máme zde děti s poruchami autistického spektra, což je asi nejčastější handicap, s nímž se v rámci integrace setkáváme. Chodí k nám také děti s narušenými komunikačními schopnostmi a také děti se smyslovými vadami. V letošním školním roce k nám chodí čtyři děti s postižením a máme zde k nim tři asistenty pedagoga,“ vypočítává Simona Prošková. „Ve třídách máme 27 dětí.“

Simony Proškové jsem se ptala také na to, jak děti s handicapem do MŠ Chabařovická přijímají. „Jednou ročně probíhá zápis, během něhož necháváme rodiče vyplnit dotazník. Mohou tam napsat, co by si přáli a co potřebují, z čehož vycházíme při zařazování jejich dítěte do konkrétní třídy. Ptáme se jich také, jestli jejich dítě má nějaké speciální vzdělávací potřeby. Někteří rodiče rovnou přijdou se zprávami například od neurologa nebo psychologa, jiným v případě potřeby poskytneme základní poradenskou informaci o tom, kam se mají obrátit. A pak zjišťujeme, zda jsme pro jejich dítě opravdu vhodným zařízením, zda dokážeme splnit vše, co jejich dítě potřebuje. Může to být bezbariérovost nebo to, zda se učitelky v dané třídě s podobným handicapem setkaly či zda je bude třeba v dané problematice proškolit,“ uvádí Bc. Prošková. „Pro pedagogy je integrace výzvou, která je profesně posouvá,“ dodává s tím, že v MŠ Chabařovická působí řada učitelek s vysokoškolským a často i speciálněpedagogickým vzděláním.

Komunikace je základ

Simony Proškové jsem se ptala i na to, jak probíhá zařazení konkrétního dítěte do konkrétní třídy mateřské školy. „Máme zde věkově smíšené třídy, čili se nestává, že by celá třída najednou opustila mateřskou školu. Ve třídách fungují zažitá pravidla, učitelka s nimi dlouhodobě pracuje, a protože už ke konci předcházejícího školního roku víme, že do dané třídy nastoupí dítě s postižením, může pedagožka děti ze třídy na tuto skutečnost postupně připravovat. Před koncem školního roku také proběhne třídní schůzka, na které rodiče nových dětí dostanou informace, které potřebují, a také ‚úkoly na prázdniny‘ v podobě doporučení, co ještě dotáhnout v sebeobsluze a podobně. Usnadní se tím adaptace. Rodiče tam dostanou kontakty na učitelky a mohou si s nimi případně i domluvit konzultaci. Učitelky si mohou na příští školní rok připravit pomůcky a metody, které využijí v práci s dítětem s handicapem, zjistí si, na co je dítě zvyklé, a podobně. Děti z naší mateřské školy jsou zvyklé na to, že lidé nejsou stejní, ostatně zde máme i řadu dětí-cizinců.“ Letos je v MŠ Chabařovická 14 dětí-cizinců, do čehož Simona Prošková nezahrnuje děti z bilingvních rodin, které do školky také docházejí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2017 nebo v On-line archivu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666