5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Integrace obohatí život dětí s postižením

Integrace obohatí život dětí s postižením

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.6.2016 | Vydání: 6/2016

Mateřská škola v Arabské ulici v pražských Dejvicích integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami přes 25 let. O tom, jak integrace probíhá, kdo se na ní podílí a jak dětem prospívá, mluví ředitelka školy Mgr. Irena Holemá, PhD.

Integrace obohatí život dětí s postižením

Ve vaší mateřské škole má integrace dětí s handicapem poměrně dlouhou tradici. Proč se do toho mateřská škola pustila?

V roce 1991 tehdejší vedení mateřské školy zavedlo heterogenní třídy, začala zde fungovat speciální třída a následně se začaly integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do velkých oddělení. Historie integrace je v naší mateřské škole velmi dlouhá. Jako první asistenty pedagoga jsme tehdy využívali tzv. náhradní vojenskou službu. V roce 2005 získala škola od Nadace Charty 77 a Konta bariéry Cenu Martina Palase, která se udělovala za úspěchy právě v oblasti integrace.

Jak je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizována dnes? Máte speciální třídy?

Naše mateřská škola má kapacitu 115 dětí. Máme čtyři velká oddělení po 26 dětech a jedno malé – speciální oddělení, kde je většinou 10 dětí. Ve velkých odděleních jsou mezi zdravými dětmi integrovány dvě až čtyři děti se speciálními vzdělávacími potřebami a v malém oddělení probíhá skupinová integrace, každé z dětí má nějaký handicap. Z celkového počtu 115 dětí v naší mateřské škole má 21 až 23 nějakou speciální vzdělávací potřebu.

O jaké speciální vzdělávací potřeby se jedná? S jakými handicapy k vám děti přicházejí?

Je to různé, máme zde například děti s vývojovými omezeními, často s opožděným vývojem řeči až dysfázií. Chodí k nám děti s Downovým syndromem, děti s ADHD nebo děti s poruchou autistického spektra.

Co u vás předchází přijetí dítěte do integrace?

V podmínkách pro přijetí těchto dětí máme uvedeno jako podmínku, že rodiče musejí přijít s doporučující zprávou z odborného poradenského pracoviště. Pokud zatím nikam nedocházejí, mohou využít toho, že součástí naší mateřské školy je speciálně pedagogické centrum. Mohou kontaktovat pracovníky SPC a spolupracovat s nimi na stanovení diagnózy. Rodiče také mají možnost domluvit si individuální návštěvu speciálního oddělení naší mateřské školy, a pokud mají zájem o zařazení dítěte do velkého oddělení, mohou se jít tam podívat v rámci pravidelně pořádaného dne otevřených dveří.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666