5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Iva Stuchlíková a kol.: ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH PROBLÉMŮ ŠKOLÁKŮ

Iva Stuchlíková a kol.: ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH PROBLÉMŮ ŠKOLÁKŮ

Autor: Nataša Mazáčová | Datum: 12.12.2005 | Vydání: 10/2005

Autoři publikace vymezují emoční problémy jako "takový způsob prožívání, vyjadřování a regulace emocí, který dotyčnému působí potíže ve vztahu k sobě samému a k druhým lidem a v řízení sebe samého vzhledem k požadavkům a možnostem prostředí".

Cílem práce je odhalení základních emocionálních problémů dětí a zároveň možností, jak obtíže emočního vývoje zvládat. Kniha je členěna do šesti kapitol. V úvodní kapitole jsou prezentovány cíle a základní východiska práce. Další kapitola přináší hlubší vhled do problematiky emoční inteligence. Čtenář se dozvídá o možnostech a mezích rozvoje tohoto druhu inteligence jak v rodinném, tak školním prostředí. Třetí kapitola přibližuje problematiku zátěže a stresu, jež jsou častou příčinou emočních problémů dětí. Autorka vysvětluje podstatu zátěže a zároveň předkládá úvahy o rozvíjení emoční kompetence.

Následující kapitola přináší zajímavé příklady z pedagogicko-psychologické poradny, které ilustrují typické emoční problémy dětí. Odborný text doplňují vhodně vybrané kazuistiky dětí, s jejichž problémy se autorky setkaly ve své poradenské praxi. Pro učitele ZŠ bude jistě podnětná stať L. Prokešové, jež řeší otázku optimalizace emočního stavu žáků cestou didaktických inovací doplněná praktickými ukázkami z výuky na 1. st. ZŠ. V závěru kapitoly M. Krejčí vysvětluje význam pohybu a prožitku dobrodružství u dětí jako nezbytné prevence negativních emocí.

V páté kapitole hledá L. Prokešová odpověď na otázku: Jak rozvíjet významné prvky emoční kompetence v primárním vzdělávání? Problematiku emocionální výchovy rozkrývá na základě analýzy současných vzdělávacích programů. Čtenář nenalezne kuchařkové návody, ale především reflexi dílčích zkušeností skupiny učitelek ZŠ, které ověřovaly možnosti emočního vývoje žáků 1. stupně ZŠ. Je třeba ocenit praktické ukázky příprav vyučovacích hodin. M. Krejčí předkládá inspirativní poznatky a zkušenosti z využití jógových cvičení ve školní tělesné výchově.

Závěr knihy příznačně nazvaný Moc emocí je věnován problémovým výchovným postupům, jež dětem neprospívají. Stať se věnuje především nevhodným rodičovským postojům a zkušenosti čerpá z poradenské praxe. Autorky zde zobecnily nejčastější výchovné přestupky rodičů, které znesnadňují emoční rozvoj dítěte.

Publikace je velmi cennou prací z oblasti současné psychologické literatury. Je kvalitní původní českou prací, která vychází z prostředí české školy a rodiny a upozorňuje na problematiku emočního vývoje současných dětí nejen teoreticky, ale s výrazným přesahem do pedagogické praxe a rodinného prostředí. Knihu lze doporučit jak učitelům MŠ a ZŠ, tak vychovatelům a rodičům, zaujme studenty pedagogicko-psychologických oborů.

Praha, Portál 2005, 170 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666