5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Jak se vede českým mateřským školám?

Jak se vede českým mateřským školám?

Autor: Eva Svobodová | Datum: 5.6.2006 | Vydání: 6/2006

Z iniciativy Společnosti pro předškolní výchovu a Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích byl proveden průzkum s cílem zmapovat, zda podmínky MŠ odpovídají záměrům RVP PV.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání představuje široce pojatý elementární vzdělanostní základ, na který může bezprostředně navazovat nejen povinné vzdělávání, ale který zároveň otevírá dítěti cestu celoživotního rozvoje a učení. Záměrem průzkumu bylo zjistit, zda se v současných podmínkách dá RVP realizovat. Také nás zajímalo, s čím se české mateřské školy nejvíce potýkají.

Sešlo se 182 vyplněných dotazníků. Více než polovina z nich obsahovala další sdělení formou glos na okraji dotazníků, ke třiceti devíti dotazníkům byl přiložen osobní dopis. Dotazníky a především dopisy vedoucích učitelek a ředitelek podávají svědectví o tom, jak se žije pod zdánlivě klidnou a pohodovou maskou mateřských škol.

Osobní výpovědi pedagogů

Z dopisu ředitelky MŠ ze severních Čech:"Po patnácti letech života v tzv. demokratickém státě jsme byli vrženi hluboko do školských poměrů osmdesátých let minulého století. Bohužel ani profesním organizacím (SPV a OMEP),jichž jsem členkou, se nedaří prosadit lepší podmínky v předškolním vzdělávání. Můj pocit je takový, že předškolní vzdělávání v současné době nikoho nezajímá. Zákon nám určuje pouze povinnosti (např. vydávat správní rozhodnutí), jejich výklad je z úst každého právníka jiný. Zrušením pedagogických center jsme přišli o možnost dalšího vzdělávání, protože středisko v našem městě bylo zrušeno a dojíždění je prakticky nemožné."

Vedoucí učitelka z Moravy nám napsala:"RVP je dílo, které se dá realizovat s ideální skupinou do dvanácti dětí. Při současném navyšování počtu dětí a neustálém kalkulování s financemi na platy učitelek, je praxe ideálům velice vzdálená. S velkým počtem dětí a hlukem okolo se děti nemohou soustředit, tímto způsobem jim zaděláváme na neurotické poruchy."

A jedna"pozitivní"citace:"Chtěla bych upozornit na ideální podmínky jednotřídních mateřských škol, kde je při malém počtu dětí práce s RVP PV optimální. Bohužel při malém počtu dětí nejsou finance a tak se stane, že se MŠ neudrží. Dojde-li ke zrušení naší mateřské školy, vím, že většinu dětí rodiče do města dovážet nebudou, děti tedy zůstanou doma, a to bude především pro předškoláky zásadní krok zpět."

A nakonec postřeh ze strany zpracovatelů dotazníku. Studentka 2. ročníku prezenčního studia oboru učitelství pro mateřské školy v Českých Budějovicích (PF JČU) uvádí:"Za dobu svého studia jsem prováděla praxi na mnoha mateřských školách, protože mám za sebou čtyři roky studia na střední pedagogické škole. Nikdy mě nenapadlo, že mateřské školy mají nějaké problémy. Přišlo mi, že je vše v pohodě, nic se neděje. A tak se to musí jevit i rodičům. Z těch dotazníků a hlavně z dopisů je ale cítit něco docela jiného. Obavy, beznaděj, vztek, někdy i zoufalství. Nechápu, proč o tom nikdo neví, proč mateřské školy své problémy skrývají."

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666