5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Autor: Marie Těthalová | Datum: 5.1.2011 | Vydání: 1/2011

Podle odborníků není možné zredukovat činnost mateřské školy pouze na přípravu dětí na vzdělávání v základní škole. Úvahy o možném zavedení standardů předškolního vzdělávání ale svědčí o tom, že možná nemáme úplně jasno, jaký je smysl mateřské školy.

Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání?

Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., která působí jako předsedkyně Asociace předškolní výchovy a vyučuje na PedF UK, říká, že období, kdy byla příprava na školu stěžejním úkolem mateřských škol, již máme za sebou. „Tohle období zapadá do poslední fáze totality v naší zemi. V cílech předškolního vzdělávání tehdy stálo, že mateřská škola je tady od toho, aby připravovala dítě na školu, a všestranně se to podporovalo. A v pedagogické dokumentaci se tehdy i vymezovalo, co má dítě umět při vstupu do školy; stálo tam třeba, kolik má dítě znát volně rostoucích květin, kolik má znát básniček… Nebylo to stanoveno jako norma, ale očekávalo se. To dnes nikdo nestanovuje. Ale myslím si, že učitelky mateřských škol dokážou poznat, že dítě do stadia, kdy zvládne školu, dorůstá, a stejně tak jsou schopny odhadnout, že v téhle oblasti něco ‚vázne‘,“ mluví o minulém a současném pohledu na úlohu mateřské školy Eva Opravilová. „I proto by bylo dobré, kdyby učitelky mateřských škol měly možnost podílet se na pedagogické diagnostice tohoto problému. Když zralost dítěte pro školu posuzuje pedagogicko-psychologická poradna, je to zpravidla jednorázové, stejně jako vyšetření u praktického dětského lékaře. Ale učitelka má možnost dítě sledovat dlouhodobě,“ vysvětluje. A dodává, že zavádění různých přípravných tříd tuto roli mateřských škol a předškolních pedagogů v podstatě zpochybňují.

Od dětství ke vzdělávání

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., si myslí, že by určitě bylo chybou hlásat, že mateřská škola nepřipravuje děti na vstup do základní školy. „Je to samozřejmost, neboť děti navštěvující mateřskou školu se přirozeně připravují na další vzdělávací i životní etapu, kterou je zahájení povinné školní docházky. Mateřská škola je přirozeným přemostěním z jednoho období do druhého, konkrétně od hravého dětství k systematickému vzdělávání. Mateřská škola má však i svoji tzv. přidanou hodnotu, nejenom že dětem poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, zajišťuje socializaci dítěte ve vrstevnické skupině, ale také dává prostor rozvoj osobnosti dítěte a zároveň je partnerem a odborným poradcem rodičů při výchově jejich dítěte,“ říká.

Spolupráce s kamarády

Když jsem přemýšlela nad myšlenkou jisté standardizace předškolního vzdělávání, uvědomila jsem si, že si možná někdy plně ne­uvědomujeme, co mateřská škola dítěti přináší. Tedy učitelky mateřských škol to jistě vědí, ale stojí za to si to připomenout. „Dítě navštěvující předškolní zařízení se učí žít a jednat v dětské skupině, komunikovat nejenom s vrstevníky, ale respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky v mateřské škole, učí se hrou, prostřednictvím prožitků z běžných denních situací,“ vysvětluje Jana Kropáčková. „V mateřské škole se dítě učí řešit jednoduché problémy, čímž se rozvíjí jeho intelekt, řečové i tvořivé dovednosti. Nezastupitelnost mateřské školy lze taktéž spatřovat v pomoci sociálnímu a emocionálnímu rozvoji dítěte respektováním jeho individuality. Jednoduše mateřská škola je místem, kde je dítě vedeno k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí,“ popisuje úlohu předškolního vzdělávání Jana ­Kropáčková.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 1 / nových příspěvků: 1

  • cíle předšk.vzdělávání? 22.1.2011, 21:59 Zobrazit

6666