5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Jaké jsou české církevní mateřské školy?

Jaké jsou české církevní mateřské školy?

Autor: Zdeňka Maňáková | Datum: 7.6.2013 | Vydání: 6/2013

„Sním o škole, která je místem, kde se žije a učí, o škole, ve které má úcta k člověku přednost před jeho výkonem, ve které je možné člověkem být a člověkem se stávat.“ V souvislosti s dokončováním absolventské práce mě zaujala citovaná slova Martina Jäggleho. Snad proto, že jako začínající učitelka mám také své sny? Možná.

Jaké jsou české církevní mateřské školy?

Jak souvisí Sen o škole vídeňského univerzitního profesora s aktuálními otázkami současné předškolní pedagogiky? Snad víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Považuji za důležité a aktuální předat dál poselství citovaných řádků. Naše doba je taková, jaká je, nese s sebou chvat, důraz na výkon, přeceňování individualismu, požitkářství, konzum a hedonismus. Je to v nás všech a poznamenány jsou i mateřské školy. Přiznejme si to. Ale jsou to ty pravé hodnoty? Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zařazuje mezi rámcové cíle také cíl hodnotový – osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (RVP PV s. 11). Snad proto, že jeho tvůrci si jsou vědomi faktu, že prvních šest až sedm let lidského života je rozhodujících. To, co malé dítě v předškolním věku prožije a zakusí ho, velmi intenzivně ovlivní na celý další život. A vůbec si to nemusí uvědomovat. Tři klíčové roky prožívá většinou v rodině, zbývající pak mimo jiné v mateřské škole. Jaká je ta naše?

Současné hodnoty

Než budu hovořit konkrétně o mateřských školách, nebude na škodu udělat si malý exkurz do RVP PV. Asi každou učitelku mateřské školy, která se trochu zamyslí nad rámcovými cíli uvedenými v dokumentu, napadají otázky typu: S jakými hodnotami se má předškolní dítě setkat? Na jakých hodnotách je naše společnost založena? RVP PV o konkrétních hodnotách nemluví. To by mohlo být chápáno jako nedostatek nebo naopak jako výzva. Snad právě zde se otevírá ohromné pole působnosti všem, kteří chtějí, aby naše společnost byla lepší, všem, kteří usilují o kvalitní výchovu svěřených dětí v „lidi se srdcem na pravém místě“.

Tvůrci rámcových vzdělávacích programů měli pravděpodobně na mysli především hodnoty související s dobrým uplatněním jedince ve společnosti. Otázkou zůstává, zda sebeuplatnění je v životě jednotlivce tím nejdůležitějším. Existují tedy nějaké obecně platné a univerzální hodnoty? Mnozí pedagogové i rodiče znají knihu Jak naučit děti hodnotám (Eyre, L. Praha, Portál 2000), jejíž autor si klade podobné otázky. Podle určitého klíče vybírá dvanáct hodnot, které dělí do dvou skupin: Hodnoty bytí (poctivost, odvaha, mírumilovnost, samostatnost a výkonnost, sebekázeň a střídmost, věrnost a zdrženlivost) a hodnoty dávání (oddanost a spolehlivost, respekt a úcta, láska, nesobeckost a citlivost, vlídnost a srdečnost, spravedlnost a odpuštění). Těmi se pak podrobněji zabývá.

Při čtení knihy mne nejednou napadla otázka. Je její autor věřící, hlásí se k nějaké církvi? Mám pocit, že někde bylo naznačeno, že ano, ale nemohu to tvrdit jako fakt. Každopádně hodnoty, které uvádí, asi bude respektovat většina lidí, jak věřících, kteří se hlásí k nějaké církvi, protože vybrané hodnoty vycházejí z evangelia, tak nevěřících, protože se jedná o hodnoty obecně lidské. A právě o tento moment se mi jedná. Nejsou ve své podstatě hodnoty náboženské (mám teď na mysli tedy především křesťanské – vzhledem ke kulturně historickému kontextu našeho prostředí) totožné s hodnotami obecně lidskými?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666