5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Když jde dítě k zápisu, škola už je na dohled

Když jde dítě k zápisu, škola už je na dohled

Autor: Jiřina Nováková | Datum: 6.1.2014 | Vydání: 1/2014

Co by dítě mělo umět a znát k završení úspěšného startu do první třídy? Zápis je předběžný krok k začínající nové etapě života dítěte. Když se ze školkového dítěte stane školák, změní se život jemu, ale i celé rodině.

Když jde dítě k zápisu, škola už je na dohled

Škola se vyznačuje nekompromisním přístupem k práci a činnostem, kdy varianta volby chci nebo nechci se zapojit již nemá své místo. Školní vzdělávání je jistým zdrojem podnětného a hlouběji rozšířeného tvůrčího poznání, systematické práce a soustředění, na něž si dítě musí postupně zvykat. A jelikož ono příslovečné, že štěstí přeje připraveným, bude v určitém rozsahu platit i pro rodiče předškoláka, kteří by měli v součinnosti s mateřskou školou postupně své dítě připravovat na vstup do školy.

Konzultacemi pedagoga s rodičem dítěte, jak se dítě zapojuje do činností, jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti, na co se zaměřit v oblasti socializace a komunikace dítěte, co je potřeba ještě procvičit, bude přínosem pro přípravu na vstup do školy i k zápisu do první třídy.

Dokumentace o dítěti napoví

Spolehlivým dokumentem dětského vývoje rozumového, fyzického a psychického, je vedení záznamů a dokumentace z pravidelného pozorování dítěte. Tato dokumentace zobrazuje a zaznamená jeho pokroky při učení výchovně vzdělávacích činnostech. Na jaké úrovni jsou jeho schopnosti, v jaké oblasti rozvoje je potřeba se dítěti ještě více věnovat.

Tady nám pomůže i portfolio dítěte. Vedením portfolia umožňuje dítě dokonale poznat a vědět o něm trvale. Vedeme si záznamy, jak se dítě rozumově rozvíjí, jak se zapojuje do výchovně vzdělávacích činností, jak prospívá a co všechno se již naučilo. Jsou to doklady vlastně o tom, co všechno bylo dětem poskytnuto pro jeho zdárný duševní a fyzický rozvoj.

Portfolio dítěte je v podstatě i pomůcka při uplatnění odborného názoru nebo doporučení na odklad dítěte do školy. Někdy může naše doporučení na odklad rodiče zaskočit, mají na to jiný názor a tomu našemu nevěří. Mnohdy to jsou vysoké ambice rodičů ve vztahu k dítěti a s našimi poznatky se neztotožňují. Pak se můžeme opřít o tyto písemnosti a věcně, ale citlivě s nimi argumentovat.

Nesmíme však opomenout, že naše dokumentace má interní povahu a musíme s ní s citem zacházet jako s materiálem důvěrným. Mějme vždy na paměti, že jsme v pozici doporučující a podle toho bychom měli jednat.

Obratnost je důležitá

Pohyb je pro děti přirozenou a příjemnou činností. Dítě běhá, skáče, někdy se až divíme, kde bere tolik energie. V dnešní době mají ale děti pohybu málo. Dítě by mělo být přiměřeně obratné a zdatné, aby bylo ve skupině dětí a svými vrstevníky přijato. Méně obratné děti to mívají ve skupině těžší. Taková je realita, tak se děti k sobě dovedou chovat. Námětů na rozvoj velkých svalových skupin je mnoho – chůze, skákání, běh, lezení, házení míčem, hry s míčem a podobně. Tyhle základy hrubé motoriky by mělo předškolní dítě mít osvojeny.

Dítě před nástupem do školy by mělo zvládnout manipulaci s předměty – třídění, sestavování, skládání rozebírání. Ve školce mají děti osvojenou práci i s papírem, různé vystřihávání, lepení, skládání, vytrhávání.

Hezká a zábavná práce bývá s přírodninami – kousky kůry, sláma, rozlouskané ořechy, vylisované květiny nebo třeba makovice. Zde se dá uplatnit mnoho tvůrčí práce, nápadů i inspirace na procvičování jemné motoriky.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666