5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Koho pošleme do školy?

Koho pošleme do školy?

Autor: Marie Těthalová | Datum: 11.2.2009 | Vydání: 2/2009

Zralost pro školu se nedá defi novat podle jednoho dvou kritérií. Každé, byť sebemenší oslabení, odchylka nebo defi cit ve vývoji se může ve škole „proměnit“ v handicap. Pokud se zmíněná nevýhoda spojí s citovou labilitou, může být „zaděláno na problémy“.

Když se pak „natěšený“ prvňák hned od počátku školní docházky setkává s problémy, nestačí svým „schopnějším“ spolužákům a místo toho, aby se těšil z nově nabytých dovedností a schopností, jeho motivace se rychle vytratí. Děti by proto měly do školy vstupovat „v pravý čas“, zralé a připravené. Nabízí se otázka, jestli tedy všechny děti, u kterých máme pochybnosti, nemají prostě a jednoduše rok počkat a automaticky dostat odklad školní docházky. Tak jednoduché to ale bohužel (a také naštěstí) není.

Školní zralost tvoří široký komplex schopností a dovedností. Zdá se, že děti, které jsou vyšší postavy a jsou tělesně zdatné, se s nároky školy vypořádávají o trochu lépe než jejich vrstevníci, kteří jsou drobného vzrůstu. Je to docela pochopitelné, protože školní lavice a židle a také šatny a další vybavení školy je „stavěné“ na děti od určité výšky. Drobný vzrůst by ale neměl být rozhodujícím argumentem pro odklad školní docházky. Mezi dětmi, které do školy nastupují o rok později, je více chlapců. Školní zralost souvisí také s podnětností prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Děti, které nemají dostatek podnětů a kterým se nikdo nevěnuje, se rovněž jeví jako nezralé pro školu; v nepodnětném prostředí se jejich vrozené schopnosti nemají „šanci“ rozvinout. Psychologové se při testech školní zralosti zaměřují především na rozumové a poznávací schopnosti dítěte a berou v potaz citovou a sociální zralost dítěte, jejich doporučení musí podle současné školské legislativy podpořit i další odborník, kterým bývá dětský lékař.

Poraďte mi, paní učitelko

„Má už jít do školy, nebo bychom měli raději zůstat ještě rok ve školce?“ ptávají se rodiče malých předškoláků. Často hledají pomoc a radu i u učitelek mateřských škol, které jejich děti dobře znají. Zejména období zápisů do školy je na podobné dotazy opravdu bohaté. Mnohdy až u zápisu si rodiče uvědomí, jaké má škola požadavky a nároky a začnou pochybovat, zda je dítě už dostatečně zralé.

Jana Kovářová z rakovnické MŠ V Lukách říká, že pokud pozorují, že by některému dítěti prospěl odklad školní docházky, sami osloví jeho rodiče. „Rodiče dětí na tuto skutečnost vždycky upozorníme. Mají možnost se s námi poradit během běžných konzultačních hodin, tématu školní zralosti také věnujeme besedu s psycholožkou, která jim též poskytne radu a pomoc. Pokud je to třeba, poradíme rodičům, jak o odklad školní docházky požádat a jak žádost podat. Konečné rozhodnutí je ale na nich.“ Jana Kovářová ještě zdůrazňuje, že k tomu, aby učitelka správně odhadla vývojovou úroveň dítěte, je třeba soustavné vzdělávání. „To, co jsme se naučili dříve, dnes nestačí. Jde především o to, co má dítě umět, jak by mělo reagovat, jak se má chovat. Poznatky z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie, diagnostiky, pedagogické psychologie ve ‚výbavě‘ některých učitelek výrazně chybí.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666