5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Kurikulární změny předškolního vzdělávání

Kurikulární změny předškolního vzdělávání

Autor: Marie Těthalová | Datum: 7.12.2011 | Vydání: 10/2011

Ohlédnutí za deseti lety Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale také výhled do budoucna tvořil obsah konference, kde se sešli předškolní pedagogové spolu s odborníky a zástupci státních institucí.

Kurikulární změny předškolního vzdělávání

Setkání neslo název Mateřská škola v kontextu kurikulárních změn a mluvčími byli zástupci Národního institutu pro další vzdělávání (pořádající organizace), České školní inspekce, ministerstva školství a několika škol. Vystoupení jednotlivých řečníků provázela občas lehce vypjatá atmosféra, ale někdy také souhlasné pokyvování ze strany účastnic z řad ředitelek a učitelek mateřských škol. Celé auditorium s napjetím čekalo na hlavní bod konference, kterým měly být standardy předškolního vzdělávání a také další změny, které předškolní vzdělávání čekají v příštím roce. Vzhledem k tomu, že se přepracovává školský zákon, změn dozná také vyhláška o předškolním vzdělávání. A těmto novinkám se ve svém příspěvku věnovala Mgr. Alexandra Kolínská z odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR. „Naše pracovní skupina, kterou jsme posílili i o lidi z praxe, dopracovala standardy předškolního vzdělávání a také desatero pro rodiče předškoláka. Připravujeme seminář pro mateřské školy, na němž se pedagogové budou moci s materiálem seznámit.“ (Redakce Informatoria 3-8 se na seminář akreditovala a v příštím čísle vám nabídne informace o standardech předškolního vzdělávání a práci s nimi; pozn. red.)

Alexandra Kolínská mluvila také o kurzech, které se chystají pro předškolní pedagogy. „Půjde o kurzy výuky cizích jazyků, aby se zlepšila jazyková vybavenost učitelek mateřských škol. Také se chystají kurzy základů práce s počítačem a kurzy pro logopedické preventisty. Bude tam zahrnut i rozvoj předmatematické a předčtenářské gramotnosti,“ shrnula Alexandra Kolínská připravované novinky pro předškolní pedagogy.

Dostala se také k připravovaným legislativním změnám. „Nyní na MŠMT ČR přepracováváme novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání. Zatím jde o tři změny. U přijímání dětí k docházce do firemní mateřské školy a u jejich vylučování z docházky bude rozhodovat zřizovatel, nikoli ředitel firemní školky. Další připravovaný bod není pedagogickou veřejností přijímán s nadšením. Jedná se o střídání dětí – pokud má některé dítě kratší docházku do mateřské školy, bude ředitel moci přijmout na zbytkové dny k docházce další dítě. Další změna se bude týkat prázdninového provozu mateřských škol. K prázdninovému provozu bude možné přijímat i děti z jiných mateřských škol a celkový počet nebude smět převýšit kapacitu školy,“ dodala Alexandra Kolínská. Tato novinka ale málem zanikla v nesouhlasném šumu, který vyvolala zmínka o „střídavých“ dětech. I když novela vyhlášky zatím neplatí, přijde mi tato zvažovaná novinka s odpuštěním postavená na hlavu. S každým dítětem, které dochází do mateřské školy, vzniká určitá administrativní zátěž. Navíc dětská skupina je živý organismus a vztahy v ní se vyvíjejí. Děti velmi rychle pochopí, že někteří jejich spolužáci jsou „náhradníci“. A praktická, hygienická rizika také nejsou zanedbatelná. Když bude mít třída dvacet stálých a třeba deset „střídavých“ dětí, bude v šatně třicet skříněk a v umyvárně třicet věšáčků na ručníky? Nebo budou „střídavé“ děti sdílet jednu skříňku, jedno lehátko a jeden ručník? Nejsem si jistá, že tvůrci novely vyhlášky berou v potaz i tyto možná přízemní, ale důležité aspekty docházky dětí do mateřské školy. Prostě to nejde udělat tak, že když do školky nepřijde Pepíček, vezmeme Aničku, jak lapidárně shrnula připravovanou novinku jedna z účastnic konference. Alexandra Kolínská své vystoupení ukončila se slovy, že všechny novinky jsou zatím v jednání a že se uvidí, jak to dopadne. Její vystoupení, na které většina z nás s napětím čekala a které bylo pro mnohé „tahákem“, který je přiměl konference se zúčastnit, trvalo několik málo minut a bohužel se neslo v čistě úředním duchu.

Vlastní hodnocení školy

Rámcové a školní vzdělávací programy, právní subjektivita škol i povinnost sebehodnotit výchovně-vzdělávací činnost neboli evaluovat. To vše přinesla kurikulární reforma, za níž se konference ohlížela. PhDr. Irena Borkovcová z České školní inspekce ve svém příspěvku, který se věnoval plánu hlavních úkolů ČŠI a kriteriím inspekční činnosti, zdůraznila, že vlastní hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti podporuje řízení školy. „První položka z plánu hlavních úkolů ČŠI pro tento školní rok vždycky každého vystraší. Je to podpora zavádění standardů předškolního vzdělávání. Na tomto materiálu se stále pracuje a ministerstvo školství jej prezentuje jako pomůcku pro sledování dětí, zejména těch, které odpouštějí mateřskou školu a odcházejí na školu základní. Pro nás tento úkol znamená monitoring. V žádném případě se nebude jednat o sledování výsledků jednotlivých dětí. To je vaše práce, tedy práce pedagogů. Učitelé, respektive ředitelé zodpovídají za vzdělávání ve školách. Budeme se zajímat o to, zda školy mají možnost seznámit se standardy předškolního vzdělávání, zda je mají, jak se jim s nimi pracuje, zda je pro ně tento materiál přínosný, a prostřednictvím výstupů z naší inspekční činnosti budeme dávat zpětnou vazbu ministerstvu školství a také budeme dávat podněty k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,“ vysvětlila Irena Borkovcová. Osobně bych dodala, že zpětnou vazbu by MŠMT ČR mohlo dostat již nyní: do zavádění standardů předškolního vzdělávání zbývá jeden měsíc a učitelé je stále nemají k dispozici. Seminář, kde se s nimi mohli seznámit, byl určen pouze třem desítkám nejrychlejším, kteří se zaregistrovali včas. A informace, které se v průběhu minulého roku o standardech předškolního vzdělávání objevily, byly velmi rozporuplné: od zprávy, že půjde o testování dětí, kterou sice MŠMT ČR a další zúčastněné subjekty popírají, ale prohlášeními o tom, že je potřeba snížit počet odkladů školní docházky a zajistit lepší připravenost dětí pro školu těmto domněnkám nahrávají. Navíc jde o materiál, který je do jisté míry obehnán mýty. Poslední podrobnější informace o něm se objevily na webu VÚP Praha v průběhu letošního května a pak se odpovědi tiskového odboru MŠMT ČR omezily na informace, že standardy předškolního vzdělávání jsou v přípravě. Na tiskové konferenci k zahájení školního roku mi ministrův náměstek Ladislav Němec řekl, že budou hotovy koncem října. Ale zjevně se to nestihlo.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666