5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 10.5.2013 | Vydání: 5/2013

Rozvržení úvazků v MŠ

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Naše mateřská škola je součástí sloučeného subjektu ZŠ a MŠ. Na příští školní rok máme ve třídě nejmladších dětí zapsáno 22 dětí ve věku 2–4 roky (několik dětí dovrší dva roky věku těsně před začátkem školního roku). Úvazky, resp. směny učitelek na tuto třídu jsou rozvrženy takto: ranní 7–12.45, odpolední 12.30–15.30. Překryv služeb je tedy minimální a například na vycházky tedy budeme moci chodit pouze na školní zahradu. Je takového rozvržení služeb v pořádku? Osobně se domníváme, že nikoli.

V tomto případě je odpovědnost plně přenesena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů na ředitele školy, který podle § 164 odst. 1, písm. a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb; b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání v souladu se škol. zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § § (pro MŠ je to RVP PV); h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Dále v § 29 odst. 1. a 2. (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666