5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 6.11.2013 | Vydání: 9/2013

Zařazení do platové třídy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

V jaké platové třídě má být zařazena učitelka, která zpracovává třídní vzdělávací plán?

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací uvádí, že učitel mateřské školy se zařazuje do platových tříd podle vykonávaných činností.

8. platová třída: Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. Do této třídy spadají učitelky-učitelé, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Zejména začínající učitelé, příp. učitelé bez odborné kvalifikace, kteří nemají dostatečné znalosti pro tvorbu vzdělávacího programu třídy.

9. platová třída: Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této třídy spadají učitelky-učitelé, kteří tvoří vzdělávací programy třídy mateřské školy nebo vykonávají veškeré výchovné a vzdělávací činnosti s použitím dostupných metod při celkovém rozvíjení zájmů, znalostí a schopností dětí; uvádějící učitelé.

10. platová třída: Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů. Do této třídy spadají ředitelky-ředitelé, kteří tvoří a koordinují ŠVP nebo kteří tvoří vzdělávací programy pro speciální vzdělávání a individuální vzdělávací plány. Vyžaduje-li zaměstnavatel (ředitel MŠ) vykonávání výše uvedených činností po učitelce MŠ, zařadí ji do 10. platové třídy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666