5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 6.12.2013 | Vydání: 10/2013

Hodnocení školy a školského zařízení prováděné zřizovatelem

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může hodnocení školy a školského zařízení provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní. Musí se osnova hodnocení týkat pouze podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, nebo může zřizovatel stanovit i body vyplývající spíše z obsahu výroční zprávy (hospodaření školy, prezentace na veřejnosti, dalšího vzdělávání apod.)? Co vše může zřizovatel z této oblasti od mateřské školy požadovat?

Stanovení obsahu a rozsahu hodnocení činnosti školy, které může zřizovatel požadovat na základě ust. § 12 odst. 5 školského zákona, je věcí zřizovatele. Z právního hlediska je ovšem třeba trvat na tom, aby zřizovatelův požadavek nevybočoval z citovaného ustanovení. V souladu s tímto ustanovením by zřizovatel měl vyžadovat pouze údaje odpovídající účelu a předmětu hodnocení. Účelem hodnocení je především zvyšování kvality poskytování vzdělávání, zřizovatel by proto měl vyžadovat pouze údaje, jejichž znalost je z hlediska zřizovatelských práv a povinností využitelná ve vztahu k řečenému účelu (nelze např. požadovat hodnocení jednotlivých žáků). Vyžadovat pouze údaje, které nemá k dispozici z jiného právního titulu (např. z oprávnění zřizovatele provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace podle § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), provádět hodnocení způsobem, který hodnoceného zbytečně nezatěžuje, provádět hodnocení ve spolupráci s hodnoceným, dodržovat pravidla ochrany osobních údajů. Kritéria hodnocení škol a školských zařízení předem zveřejnit.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666