5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: VÚP Praha | Datum: 7.12.2011 | Vydání: 10/2011

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Přímá pedagogická práce vedoucí učitelky, Omývání hraček a pomůcek

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pokud mě ředitelka mateřské školy vyšle na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jedná se o samostudium, nebo se tato činnost vykazuje jako pracovní činnost na pracovišti?

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 24, odstavec 4 písm. b) vysláním a účastí na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků čerpáte volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (tzv. samostudia).

Přímá pedagogická práce vedoucí učitelky

Pokud máme pouze vedoucí učitelku, nikoliv ředitelku, a máme čtyři třídy (dvě s celodenním a dvě s polodenním provozem), kolik hodin má být vedoucí učitelka u dětí (přímá pedagogická práce) a kolik hodin z úvazku v kanceláři? Má chodit tato vedoucí s dětmi na vycházky?

Míra vyučovací povinnosti a míra povinnosti výchovné práce pedagogického pracovníka je upravena v Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Ve spojeném zařízení základní a mateřské školy jmenuje obvykle ředitel základní školy vedoucí učitelku, v jejíž pracovní náplni je kromě přímé výchovné práce zajištění organizačních záležitostí ohledně chodu mateřské školy, například organizace práce provozního zaměstnance, či vedení předepsané pedagogické dokumentace, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, spolupráce se zákonnými zástupci dětí. V případě vedoucích učitelek mateřských škol může být rozsah přímé pedagogické činnosti snížen podle počtu tříd až na úroveň zástupce ředitele školy. Tato skutečnost je stanovena v Nařízení vlády číslo 75/2005 Sbírky, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ve Sbírce zákonů č. 273/2009, 273 Nařízení vlády ze dne 17. 8. 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnost pedagogických pracovníků v Čl. 1, odst. 4, naleznete přehled – Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Zástupce ředitele u čtyř- až šestitřídní MŠ, má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 20 hodin. Zástupce ředitele u jedno- až třítřídní MŠ má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 25 hodin. V neposlední řadě zřizovatel stanovuje poměr přímé a přímé výchovné práce ředitele MŠ (vedoucí učitelky). Vedoucí pracovník chodí s dětmi na procházky v době přímé pedagogické činnosti, tak aby byla dodržena bezpečnost dětí. Zaměstnanci MŠ jsou povinni řídit se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění BOZP. Na webových stránkách http://www.msmt.cz/, v sekci dokumenty, naleznete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666