5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 9.2.2011 | Vydání: 2/2011

Právní poradna - plat učitelů v mateřské škole.

Kolik si vydělá učitelka mateřské školy, která má VOŠ nebo SPGŠ

Zaujal nás návrh platové tabulky pro ostatní pedagogické pracovníky (tedy pracovníky, kteří nemají magisterskou nebo bakalářskou kvalifikaci). V naší mateřské škole pracují učitelky, které mají titul DiS., jejž získaly vysokoškolským studiem neuniverzitního typu (VOŠ), a také učitelky, které vystudovaly střední pedagogickou školu, obor učitelství pro MŠ. Zaráží nás, že se tyto pracovnice dostávají na roveň nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Chceme se proto zeptat, zda se chystá nějaké opatření, které zabrání platové diskriminaci pedagogických pracovníků mateřských škol, kteří nemají titul Mgr. nebo Bc.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR je si vědomo popsané skutečnosti, že kvalifikované absolventky VOŠ a SŠ budou zařazeny do druhé (tedy méně výhodné) platové tabulky a jejich plat tak může být výrazně nižší než plat absolventek bakalářského či magisterského studijního programu. MŠMT ČR se však rozhodlo pro příští rok preferovat (platově zvýhodnit) vysokoškolsky vzdělané pedagogické pracovníky, kteří splňují odbornou kvalifikaci.

Z programového prohlášení vlády ČR vyplývá, že vláda při respektování rozpočtových možností, demografického vývoje i věkové a genderové struktury pedagogických pracovníků vytvoří podmínky a nástroje pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v následujících letech posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky resortu o 2,1 mld. Kč. V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků pro pedagogické pracovníky v resortu o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do roku 2015. V souladu s vládním prohlášením má MŠMT ČR v úmyslu vytvořit během příštího kalendářního roku nový systém odměňování pedagogických pracovníků, v němž by měli být zohledněni také kvalifikovaní absolventi vyšších odborných a středních škol.

Kolik si vydělá učitelka MŠ s praxí

Již 15 let pracuji jako učitelka mateřské školy. Mám titul Bc. (studovala jsem učitelství pro MŠ) a absolvovala jsem též řadu odborných kurzů. Zarazilo mě, že podle nového návrhu platových tabulek je moje mzda jen o 600 Kč vyšší než mzda nastupující učitelky. Považuji to za nespravedlivé a zajímalo by mě, jak bude nás zkušené učitelky resort školství motivovat k práci, když naše zkušenosti ohodnotil v řádech stokorun. Uznávám, že absolventi si zaslouží vyšší nástupní mzdu, ale tato úprava diskriminuje nás, pedagogy s praxí.

Vláda ČR se zavázala v programovém prohlášení vytvořit podmínky a nástroje pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech druhů škol. Jedním z kroků pro realizaci programového prohlášení vlády je nová úprava stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Pro pedagogické pracovníky jsou připraveny dvě stupnice platových tarifů s výraznou preferencí vysokoškolsky vzdělaných začínajících (resp. mladších) pedagogů, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obě stupnice jsou však konstruovány tak, aby žádnému pedagogickému pracovníkovi neklesl oproti stávající právní úpravě platový tarif. Touto úpravou se tak do značné míry popírá dosavadní princip věkového automatu, který zvýhodňoval zaměstnance starších věkových kategorií, kdy výše platu byla závislá na délce dosavadní praxe. Pedagogičtí pracovníci by v příštích letech měli být odměňováni zejména podle náročnosti a kvality jejich práce – MŠMT ČR má v úmyslu vytvořit takový systém odměňování, který by motivoval pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání a kvalitní práci. Stávající systém má efekt zcela opačný, plat pedagogům automaticky roste zvyšující se délkou praxe a postrádá jakékoli motivační prvky pro jejich aktivní přístup k výkonu přímé pedagogické činnosti, dalšímu vzdělávání apod.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 4 / nových příspěvků: 4

  • Diskriminace učitelek MŠ 21.2.2011, 21:15 Zobrazit
    • Diskriminace učitelek MŠ 9.3.2011, 21:35 Zobrazit
      Diskriminace učitelek MŠ 28.3.2011, 19:23 Zobrazit
    kompetence řed.MŠ 20.5.2011, 22:00 Zobrazit

6666