5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 6.4.2011 | Vydání: 4/2011

Problém se sebeobsluhou dětí, počet dětí na jednoho učitele, platové ohodnocení učitelek-středoškolaček, koho přijmout do ŠD?

Legislativa

Problém se sebeobsluhou dětí

V naší mateřské škole se vyskytl problém, kdy přijaté dítě není schopno dodržovat základní hygienické návyky, konkrétně používat WC, a denně se znečistí. Do dotazníku před přijetím dítěte do MŠ rodiče vyplnili, že dítě WC samo používá, ale je lépe, pokud mu to bude připomenuto. Ani ve vyjádření lékaře není zmínka o tom, že dítě používá pleny a nechodí samostatně na toaletu. Dítě se často znečistí v době, kdy je učitelka s dětmi sama. Očista dítěte s následným převlečením a úklidem trvá i 20 minut. Rodiče o přerušení docházky do MŠ (do té doby, než dítě patřičné návyky získá) nechtějí ani slyšet. Z výše uvedeného vyplývá, že jsou momenty, kdy učitelka nemůže zajistit bezpečnost ostatních dětí. Učitelka je povinna předcházet úrazům a riziko možného vzniku úrazu ohodnotila jako vysoké, a proto mne jako ředitelku na danou skutečnost upozornila a požaduje, abych situaci řešila.

Proto prosím o radu. Je v souladu s právními předpisy požadovat po rodičích, aby si přišli své dítě očistit nebo jeho očistu někým zajistili? Je možné uvést ve školním řádu, že děti jsou povinné dodržovat základní hygienické návyky (používání WC), a v případě, že to takto není, považovat tuto skutečnost za porušení školního řádu s možností zrušení docházky dítěte do MŠ?

Dítě bylo přijato na základě Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, z čehož zákonným zástupcům vzniká právo využívat veřejné služby MŠ. Ředitelka školy podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, základním uměleckém, vyšším odborném a jiném vzdělávání) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy (§ 165 písm. a/ školského zákona) a odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi (§ 164 odst. 1 písm. h/ školského zákona). Její povinností, nikoli rodičů, je vytvořit podmínky pro hladkou organizaci v MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Popisovaná situace nepatří v prostředí MŠ k mimořádným, zpravidla bývá řešena s výpomocí provozního personálu. Pakliže by frekvence znečištění dítěte jevila příznaky zdravotního problému, MŠ by měla rodičům doporučit lékařské vyšetření dítěte. Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (§ 35 odst. 1 písm. b/). Zde se však jedná o nedodržování hygieny dítětem.

Počet dětí na jednoho učitele

Zajímalo by mě, jestli je nějak určeno, popřípadě kdo určuje maximální hranici počtu dětí na jednu učitelku ve třídě ve školce. Pracuji ve třídě, kde je jako druhá učitelka ředitelka naší MŠ, a často musím s dětmi chodit na vycházku sama, přitom máme ve třídě zapsaných 27 dětí a pravidelně jich chodí kolem 24. Mohu s takovým počtem dětí vůbec chodit sama?

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené pod písmenem a), nejvýše však o 8 dětí, nebo pod písmenem b), nejvýše však o 11 dětí. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, jež vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666