5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 9.11.2011 | Vydání: 9/2011

Dítě se zdravotním postižením ve třídě, nemocné dítě v MŠ, přijetí dítěte do MŠ v průběhu školního roku

Dítě se zdravotním postižením ve třídě

Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do běžné třídy MŠ musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 2 odst. 3 má třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí. Toto ustanovení se týká dvou a více dětí. Při zařazení jednoho dítěte se zdravotním postižením se počet dětí snižovat nemusí.

Nemocné dítě v MŠ

Do naší mateřské školy dochází dítě, které jeho rodiče přivádějí pravidelně se známkami nemoci (silná rýma, kašel, někdy i zvýšená teplota, případně zažívací problémy). Když telefonujeme rodičům, oznámí nám, že si pro dítě nemohou přijet dříve kvůli pracovní zaneprázdněnosti. Další den dítě nastoupí jako „zdravé“. Na situaci poukazují rodiče ostatních dětí, nelíbí se jim, že jejich děti jsou vystaveny případné infekci. A ani učitelky nejsou ze situace „nadšené“, protože samy občas něco chytí. Rodiče si pozvala ředitelka MŠ a domlouvala jim, ale nic se nezměnilo. Co máme dělat? Můžeme se obrátit například na odbor péče o dítě?

Pakliže přichází do MŠ dítě opakovaně se známkami nemoci, lze doporučit, aby učitelka ráno při přijímání dětí do MŠ zjistila, zda nejeví známky nemoci, a pak doporučila rodičům, aby dítě nechali doma, případně navštívili lékaře. V případě opakování nebo opětného předání dítěte do kolektivu ve stavu nemoci doporučujeme, aby si učitelka vyžádala potvrzení lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu.

Pracovní zaneprázdněnost rodičů nemůže být důvodem k nevyzvednutí nemocného dítěte z předškolního zařízení. Rodič je za zdraví a zdravý vývoj svého dítěte zodpovědný (viz zákon o rodině č. 94/1963 § 31). Jeho zanedbávání může být trestně postihnutelné.

Neinvestiční výdaje za „nespádové“ dítě

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

Obec má ze zákona povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětem v posledním roce před zahájením školní docházky s místem trvalého pobytu na svém území, a to tak, že zřídí na svém území mateřskou školu nebo zajistí dětem vzdělávání v mateřské škole jiné obce. Pokud zajistí předškolnímu dítěti nebo dětem místo v jiné mateřské škole, má ze zákona povinnost hradit neinvestiční výdaje.

Zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje obci nemá. Ze zákona je povinen hradit pouze úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování. K dětem mladším, které nepatří do posledního ročníku předškolního vzdělávání, obec výše uvedenou povinnost zajistit předškolní vzdělávání nemá.

Přijetí dítěte do MŠ v průběhu školního roku

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.? Respektive může být nevyužití tohoto termínu důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy?

Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přihlásit i v průběhu školního roku. Pokud zákonný zástupce požádá o přijetí až po termínu zápisu, dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou ­kapacitu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666