5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 4.1.2012 | Vydání: 1/2012

Prodloužení pracovní smlouvy, Uvolnění ke studiu, Kvalifikace učitelky MŠ, Zařazení do platové třídy, Přesčasové hodiny u pracujících důchodců

Prodloužení pracovní smlouvy

Pracuji jako vychovatelka školní družiny na pracovní smlouvu na dobu neurčitou od roku 2003 a od roku 2008 na druhou pracovní smlouvu ještě jako učitelka tělesné výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností na 1. stupni ZŠ, ale to jen na dobu určitou do konce školního roku 2012. Zajímalo by mě proto, za jakých podmínek mi může ředitelka školy pracovní smlouvu prodloužit a zda je to vůbec možné? Mám vystudované DPS vychovatelství na MU v Brně ukončené v roce 2005 a následně jednotlivou zkoušku z pedagogiky v roce 2008 (obor vzdělávání 75-31-M/005 předškolní a mimoškolní pedagogika).

Smlouvu je samozřejmě možné prodloužit na základě dohody obou stran.

Uvolnění ke studiu

Pracuji jako učitelka mateřské školy; mám středoškolské vzdělání. Ráda bych si doplnila kvalifikaci a přihlásila se k dálkovému studiu učitelství pro mateřské školy na vysoké škole. Mám právo požadovat od zaměstnavatele, aby mi to umožnil? Nestaví se k tomu moc vstřícně.

Zaměstnavatel není povinen umožnit zaměstnancům/zaměstnankyním účast na studiu (výklad Ministerstva práce a sociálních věcí – pokud zaměstnavatel neprohlásí (písemně), že studium je v souladu s jeho potřebou, jde „pouze“ o studium, které je v souladu s potřebou zaměstnance/zaměstnankyně).

Kvalifikace učitelky MŠ

Splňuje učitelka, která má vystudovaný obor učitelství 1. stupně ZŠ, kvalifikaci pro práci uč. v MŠ? Do které platové třídy má být zařazena?

Odbornou kvalifikaci nesplňuje, do platové třídy bude zařazena podle nejnáročnější činnosti, kterou vykonává a která je v dané třídě uvedena v katalogu prací.

Zařazení do platové třídy

Učitelka MŠ má ukončenou střední školu, obor předškolní pedagogika. V letošním roce dokončí studium Bc sociálně-právní. Do které platové třídy má být zařazena?

Do platové třídy se nezařazuje podle vzdělání, ale podle nejnáročnější činnosti, kterou vykonává a která je v dané třídě uvedena v katalogu prací.

Přesčasové hodiny u pracujících důchodců

Jakou zákonnou normou či předpisem je ošetřena otázka placení přesčasů u pedagogických pracovníků v důchodovém věku, tj. se sníženým úvazkem.

Otázka přesčasových hodin je upravena v zákoníku práce, pedagogičtí pracovníci a pracovnice nemají odlišnou úpravu. Možná jde v tomto případě o tzv. přespočetné hodiny, úprava je v zákoně o pedagogických pracovnících (výše příplatku v zákoníku práce). Důchodový věk/snížený úvazek nemá na právní postavení vliv, šlo by o diskriminaci.

Kvalifikace učitelky MŠ

V naší mateřské škole pracuje paní učitelka, která má toto vzdělání: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, obor Pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na speciální pedagogiku. Není mi jasné, zda je učitelka kvalifikovaná.

Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl, oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na speciální pedagogiku, nesplňuje odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy. Absolventi tohoto zaměření se uplatní například jako pedagogové volného času, vychovatelé či asistenti pedagoga.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 1 / nových příspěvků: 1

  • Kvalifikace učitelky mš 12.4.2012, 19:31 Zobrazit

6666