5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 8.2.2012 | Vydání: 2/2012

Asistent pedagoga, Sdílené místo v MŠ, Bezplatné předškolní vzdělávání

Asistent pedagoga

Sedmým rokem u nás pracuje asistentka pedagoga. V příštím školním roce současně integrované děti dokončí docházku v naší mateřské škole. Asistentka má základní vzdělání, je vyučena a absolvovala školení pro asistenty Rytmus a je jí nad 50 let – jak jí mám zařadit? Ráda bych neměnila dětem asistentku.

Jestliže děti docházku dokončí, asistentka se jim měnit nebude. Asistentka byla asistentkou k těmto dětem, nikoliv k jiným. Předpokládám, že měla pracovní poměr na dobu určitou, který jí skončí. Jako asistentka bude moci dále pracovat, ale o zřízení tohoto místa je třeba opět žádat (ke konkrétnímu dítěti). Asistent/ka není jakési „výpomocné“ pracovní místo, které lze využívat pro všechny děti.

Sdílené místo v MŠ

V § 34 školského zákona se doplnil odstavec 9: „Vzdělává-li se dítě mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.“ Zajímalo by mě, zda bude toto sdílené místo v mateřské škole nějak zohledněno v normativech, které dostáváme na počet dětí (ze znění zákonné normy ale soudím, že nikoli). Také bych se chtěla zeptat, jak máme v mateřské škole řešit sdílené místo z praktického hlediska. Každé dítě má totiž svoji vlastní skříňku na oblečení a na boty a v umyvárně má každé háček na ručník. V šatně ani v umyvárně nemáme další prostor na šatnové místo a věšák. Mají mít děti, které se dělí o místo v mateřské škole, společnou skříňku a lehátko? To se mi zdá z hygienického hlediska naprosto nevhodné. A bude se nějak kompenzovat zvýšená administrativní a další zátěž? Pokud budou dvě děti sdílet jedno místo, povedeme si k oběma osobní záznamy, případně – bude-li potřeba – vypracujeme individuální vzdělávací plán…

Ustanovení § 34 odst. 9 bylo do školského zákona doplněno novelou vyhlášenou pod č. 472/2011 Sb. a je účinné již od 1. ledna 2012. Umožňuje mateřským školám přijmout na jedno místo kapacity dvě děti, pokud se budou v mateřské škole střídat. Využít této možnosti lze například u dětí, které mají z různých důvodů omezenou docházku do mateřské školy. Tím lze efektivněji využívat kapacit mateřských škol. Nejedná se však o povinnost ředitele mateřské školy, aby na časově neúplně využité místo přijímal nebo dokonce aktivně vyhledával dítě, které danou kapacitu umožní zcela využít. Ne vždy to také bude praktické, neboť dítě může mít docházku omezenou třeba jen na dobu dvou nebo tří měsíců a počítá se s tím, že následně bude docházet do mateřské školy v plném rozsahu. Bude tedy záležet také na dohodě ředitele s rodiči. Nové ustanovení § 34 odst. 9 tudíž vychází vstříc praxi, která možnost střídání dvou dětí na jednom místě kapacity opakovaně vyžadovala, nezasahuje však direktivně do činnosti mateřských škol.

Bezplatné předškolní vzdělávání

V § 123 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.“. V novele se píše o dvanácti měsících, přitom školní rok má deset měsíců. Jak máme tuto novelu uplatňovat v praxi? Má tedy dítě, které čerpá poslední bezplatný ročník a dostane odklad školní docházky, docházet v dalším školním roce dva měsíce bezplatně, aby vyčerpalo svůj nárok dvanácti měsíců bezúplatné docházky? Bude někdo evidovat, které děti již vyčerpaly bezplatnou docházku? Pokud se rodina přestěhuje a dítě nastoupí do nové školky, mohlo by – hypoteticky – čerpat delší než zákonnou dvanáctiměsíční bezplatnou docházku. Novela navíc platí od 1. 1. 2012; máme tedy vyžadovat doplacení od rodičů dětí s OŠD, které chodily minulý školní rok bezplatně?

Ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se nově stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců v mateřských školách zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 1 / nových příspěvků: 1

  • Absurdistán v MŠ 25.2.2012, 16:47 Zobrazit

6666