5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 7.2.2014 | Vydání: 2/2014

Vyloučení dítěte ze ŠD

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Za jakých podmínek mohu vyloučit žáka 1. třídy ze ŠD? Chlapec je vzteklý, skáče po okně, po lavici, provokuje děti. Když ho napomenu a chci, aby šel s námi vyrábět, nadává a vyhrožuje mně i dětem, které ho také napomínají. Při vycházce utíká, když ho vezmu za ruku, vytrhne se mi a uteče. (Tazatelka má pedagogickou praxi v délce nad 10 let.)

Vyloučit žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení lze výhradně za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem [§ 31 odst. 2 věta první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Školní družina je školským zařízením, proto pro ni platí ustanovení § 31 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), týkající se výchovných opatření. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka může rozhodnout podle § 31 odst. 2 ředitel školy nebo školského zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem.

Pokud se týká kázeňských opatření, která nemají právní důsledky pro žáka, je třeba vždy vycházet z konkrétního vnitřního řádu školského zařízení (školní družiny), který v souladu s § 30 školského zákona vydává ředitel školského zařízení, a je povinen zveřejnit ho na přístupném místě a prokazatelným způsobem s ním seznámit žáky, zaměstnance školského zařízení a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. V něm by měla být upravena i oblast ukládání kázeňských opatření.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2014nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666