5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: ČŠI | Datum: 7.4.2014 | Vydání: 4/2014

Mateřská škola a rozvádějící se nebo rozvedení rodiče

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Může mateřská škola nějak zasahovat do vztahů rozvádějících se nebo rozvedených rodičů? Ti o to školu často žádají, případně po škole chtějí, aby jim zprostředkovala možnost kontaktu s dítětem, s nímž nemají právo se stýkat apod.

V případech rodičů, kteří nejsou schopni nebo ochotni se domluvit na rozumném vzájemném zastoupení svého dítěte s ohledem na jeho oprávněný zájem, dochází, bohužel, až k tomu, že je mateřská škola považována za kolbiště, na němž chce každý z nich zvítězit na úkor druhého rodiče. Ředitelka mateřské školy i jednotlivé učitelky bývají rodiči vtahovány do rodinných problémů s cílem získat oporu i pomoc při vytváření překážek, jejichž cílem je zamezit styku druhého rodiče s dítětem. Řešení neshod mezi rodiči ani řešení kontaktů dítěte s rodičem však nepatří k úkolům mateřské školy, jejíž zaměstnanci jsou povinni zachovat přísnou nestrannost a postupovat pouze v mezích vytýčených právními předpisy. Mateřská škola není ani určena k tomu, aby ve svých prostorách umožňovala setkávání s rodičem, který již žije odděleně mimo původní rodinu a dožaduje se vstupu do mateřské školy v průběhu vzdělávání jen proto, že druhý rodič mu odmítá jiný kontakt s dítětem umožnit. Na takový postup, který bývá v krajních případech dokonce vymáhán i agresivně, však rodič právo nemá, a mateřská škola se může proti obdobným snahám bránit i prostřednictvím Policie ČR.

Nejsou-li doposud upraveny vztahy rodičů a jejich styk s dítětem soudem, resp. není-li mateřská škola prokazatelně seznámena s dokumenty dosvědčujícími takovou úpravu, je mateřská škola povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců podle dohody o docházce dítěte do mateřské školy, uzavřené písemně ředitelem mateřské školy se zákonným zástupcem dítěte, a to bez ohledu na požadavky jednoho z rodičů, aby dítě nepředávali druhému rodiči apod. Stejně je povinna postupovat i v případě, že soud sice svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů, ale neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem. V praxi pak opět dochází k tomu, že rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do výchovy, udílí pokyny škole, zda a kdy smí škola druhému rodiči dítě vydat, což škola není povinna ani oprávněna akceptovat.

V takových případech by měli rodiče v zájmu svého dítěte přednostně usilovat o uzavření vzájemné společné dohody o styku s dítětem. Takovou dohodu rodičů pak mateřská škola respektuje a při předávání dítěte postupuje podle jejího ujednání. Pokud však není takové dohody rodičů dosaženo, zbývá možnost úpravy jejich styku s dítětem soudem, a to na návrh jednoho z rodičů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666