5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 8.10.2014 | Vydání: 8/2014

Nepřítomnost asistenta pedagoga

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Dítě chodí do MŠ a ve třídě působí asistent pedagoga. Pro nemoc asistenta škola odmítá dítě, které je zapsané, je relativně samostatné (mobilní, zvládá sebeobsluhu, pouze vývojově zaostává) přijmout k docházce a požaduje, aby si rodiče nechali po dobu nemoci asistenta pedagoga dítě doma. Je postup školy v pořádku?

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydáváno vždy na období celého předškolního vzdělávacího cyklu. Jakmile je dítě jednou k předškolnímu vzdělávání přijato, má právo na jeho poskytování po celou dobu provozu mateřské školy. Provoz školy ve smyslu začátku a konce vzdělávání v jednotlivých dnech upravuje školní řád (§ 30 školského zákona), docházku dítěte do školy dohodne ředitel školy se zákonným zástupcem (§ 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). Výjimkou z poskytování vzdělávání je pouze omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, které však může být provedeno pouze za podmínek § 3 vyhlášky a týká se všech dětí bez jakékoli diskriminace. Jednostranně (z rozhodnutí ředitele školy) pak může být vzdělávání ukončeno jen v případech taxativně uvedených v § 35 školského zákona, tj. v zásadě vždy jako důsledek porušení některých povinností ze strany zákonného zástupce (neomluvená absence dítěte, neuhrazená úplata apod.). Zákon ani vyhláška neznají „dočasné přerušení vzdělávání“ z rozhodnutí ředitele ve vztahu ke konkrétnímu dítěti.

Právo dítěte na poskytování předškolního vzdělávání tedy nemůže být vázáno na přítomnost asistenta pedagoga v mateřské škole. Pokud asistent pedagoga onemocní, ředitel školy musí zajistit vzdělávání ve třídě, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, jiným způsobem. Přítomnost asistenta pedagoga dočasně nemusí být nezbytná (nikoli ve všech školách, ve kterých se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, je zřízena funkce asistenta pedagoga), nebo ředitel školy zajistí např. další pedagogické zastoupení, posílí dohled v dané třídě prostřednictvím zletilého zaměstnance školy, pokusí se zajistit náhradu přímo za asistenta pedagoga apod. (vždy podle povahy konkrétních okolností).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666