5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 5.6.2015 | Vydání: 6/2015

Povinnost poskytování péče dítěti, které má silnou alergii

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Dítě bylo k docházce do MŠ přijato bez zdravotních omezení. V průběhu docházky matka dítěte doložila potvrzení, že dítě je alergické na bodnutí hmyzem. Zároveň předala pedagogům balíček pro poskytnutí první pomoci. V balíčku je kromě kapek, čípků a inhalátoru také autoinjektor. V případě, že by nebyla alergická reakce rozpoznána včas, hrozí dítěti udušení. Podle sdělení lékařky je tato diagnóza dítěte uznána v kategorii ohrožení života.

Ustanovení § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví zvláštní požadavky pouze pro případ přijímání dětí se zdravotním postižením. Děti, které mají alergii (jedná o zdravotní znevýhodnění), nejsou do této kategorie zařazené, proto se jich zvláštní požadavky na přijetí netýkají. Údaje o zdravotním znevýhodnění nejsou (a nemohou být) na rozdíl od údaje o zdravotním postižení dítěte podstatné pro samotné rozhodování o tom, zda dítě bude, či nebude do dané mateřské školy přijato. Tyto další údaje je zákonný zástupce povinen sdělit mateřské škole až při zahájení vzdělávání dítěte, a to v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona.

Z uvedeného vyplývá, že není možné k předškolnímu vzdělávání nepřijmout dítě-alergika s odůvodněním, že pedagogičtí pracovníci odmítají převzít odpovědnost za dítě, které se může při alergické reakci ocitnout v ohrožení života, a nelze takové dítě již přijaté k předškolnímu vzdělávání vylučovat z docházky do mateřské školy. Pokud se týká zodpovědnosti za dítě v daném případě (bodnutí dítěte hmyzem při vzdělávání dítěte a s ním přímo souvisejících činnostech a následná alergická reakce dítěte) přichází v úvahu buď trestněprávní odpovědnost pedagogického pracovníka, nebo občanskoprávní odpovědnost právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol za škodu (a také pracovněprávní odpovědnost pedagogických pracovníků vůči právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy).

Trestněprávní odpovědnost (za trestný čin neposkytnutí pomoci - § 150 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; k trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění) vyplývá z porušení zákonné povinnosti každého poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví (§ 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů) a tuto odpovědnost nelze odmítnout.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č.6/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666