5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními

Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními

Autor: Marie Těthalová | Datum: 2.4.2008 | Vydání: 4/2008

Iva Uzlová se integrací a inkluzí dětí se zdravotním postižením do společnosti zabývá řadu let. Připravuje kurzy pro asistenty a pomáhá učitelům, kteří se rozhodnou přijmout do třídy dítě, jež by dříve skončilo v některé ze speciálních škol. Naše povídání se tedy zákonitě točilo kolem začleňování dětí se zdravotním postižením do škol.

Co pro vás osobně znamená, když se řekne integrace?

Začnu trochu zeširoka; vystudovala jsem speciální pedagogiku, a protože už jsem přece jen nějakou dobu na světě, neměla jsem zpočátku představu o tom, že by se děti s postižením mohly vzdělávat jinde než ve speciální škole. V tomhle duchu jsem vystudovala a tak to u nás fungovalo. Až na konci devadesátých let, kdy jsem se začala rozhlížet po novém pracovním uplatnění, jsem narazila na sdružení Rytmus a začala jsem se touto otázkou více zabývat. Nyní považuji integraci za naprosto přirozenou věc; lidé s postižením podle mého názoru mají žít, pracovat a vzdělávat se společně s ostatními. Jsme jedna společnost a jakákoli segregace není na místě. Ještě bych měla zmínit, že dnes už nemluvíme jen o integraci, ale o inkluzi. To je krůček dál, ke splynutí všech lidí v jedné společnosti, která ovšem respektuje individualitu každého jednotlivce. Nejde při tom o to, aby se jedinec s postižením přizpůsobil většině, ale že se přizpůsobíme vzájemně, hledáme cesty, jak si porozumět, pomáhat si, spolupracovat…

Takže je „míč“ i na straně majority.

Ano, přesně tak.

Co sdružení Rytmus školám nebo lidem s handicapem nabízí?

Rytmus je nezisková organizace, která se od svého vzniku, tedy 14 let, zabývá podporou integrace lidí s postižením do běžného prostředí. Vycházíme z toho, že všichni lidé mají právo patřit do společnosti a mají mít také srovnatelné možnosti a uplatnění jako ostatní. Hlavním okruhem naší činnosti je podporované zaměstnávání; staráme se o to, aby lidé s postižením našli uplatnění na trhu práce. Zároveň podporujeme inkluzi dětí s postižením do škol. Zpočátku jsme se starali především o děti mladšího školního věku, ale jak čas běží, někdejší prvňáci postoupili do vyšších ročníků, někteří dokonce už školu absolvovali, takže v současnosti pomáháme také dětem, které chodí na druhý stupeň, i starším. Obracejí se na nás i rodiče předškoláků, takže máme docela velký věkový rozptyl mezi našimi klienty. Snažíme se o to, aby se děti s handicapem mohly vzdělávat tam, kde jejich rodiče chtějí. Aby jim rodiče mohli vybrat školu běžného typu buď v místě bydliště, nebo tam, kde jim to z nějakého důvodu vyhovuje.

Učitelé se někdy bojí integrovat dítě s určitým typem handicapu. Dá se říci, že děti s určitým postižením jsou začlenitelné lépe, či hůře?

Nerada bych vynášela podobné soudy. Odmítám předem stanovovat nějaké limity nebo překážky, ale vycházím z toho, že možné je všechno (smích). Ohromně záleží na všech zúčastněných. Rozhodně není žádoucí nebo směrodatné stavět dopředu nějaká omezení, limity, hranice, ale naopak je potřeba hledat a nabízet řešení… Proto vám neřeknu konkrétní handicap, který by byl překážkou pro integraci. Samozřejmě jsou situace, kdy z mnoha důvodů nejde dítě nechat v běžné třídě běžné školy, ale tyhle případy jsou velmi individuální. Navíc se stane, že si jeden učitel na něco netroufne, ale další se do toho pustí. Zvláště u dětí s mentálním postižením se často setkáváme se soudy typu: „To pro něj nemá cenu, vždyť z toho nemůže nic mít,“ které ovšem neplatí. Když zvolíme správný přístup a připravíme dobré podmínky, zjistíme, že se dítě ve vývoji posouvá dále a někdy nás doslova překvapí. My prostě nemůžeme dopředu klást nějaké limity, říkat, že „tohleto“ už nejde. Tak jako se potenciál mnohých nadaných dětí někdy nepovede naplnit, mohou i děti s handicapem jít cestou, kterou jsme nečekali. Na vývoj dítěte působí nejrůznější vlivy, které je ovlivňují pozitivně i negativně…

Co nabízíte učitelům, kteří se do toho chtějí pustit?

Pořádáme pro ně vzdělávací kurzy a snažíme se, aby na to nebyli sami. Proto se od počátku našeho působení věnujeme vyhledávání a profesní přípravě asistentů. Participujeme na velkém projektu podpořeném Evropskou unií, který se zabývá právě vytvářením podmínek pro integraci, a kurz pro učitele je jeho součástí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666